Vývoz jímek a septiků od ledna 2019

Od ledna 2019 nehradí městys Stádlec uskladnění odpadních vod z jímek a septiků. Tohoto rozhodnutí bylo vyvoláno tím, že smlouva na ukládání odpadních vod z roku 2007 mezi obcí Stádlec a Bytenesem Bechyně už neodpovídala současné situaci.  Mj. městys touto smlouvou spolupracoval pouze s jedním poskytovatelem, který likvidoval vody v ČOV Bechyně a ta bude z důvodu opravy uzavřena. Tuto službu si lze však objednat i u jiných dopravců, kteří vozí odpadní vody k likvidaci i na jiné čističky.

Městys Stádlec doporučuje svým občanům pro  vývoz septiků a jímek využít služeb soukromého odvozce pana Váchy, který je ochoten tuto službu zajistit. Kontakt na jmenovaného: +420  777 109 235.Archiv aktualit
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.