Nové workoutové hřiště v provozu

V lokalitě pod autobusovou čekárnou pod Hájky, v místech skládky a toho co zbylo po motokrosové trati, bylo uvedeno do provozu další sportoviště - workoutové hřiště (oficiálně "Odpočívka cyklostezky"). Hřiště je určeno spíše starším dětem, mládeži, ale i dospělí muži si mohou protáhnout své svaly na hrazdách, žebřinách a posilovacích strojích bez rozdílu, zda přijedou na kolech nebo příjdou pěšky.

Akce byla realizovaná z dotace Programu rozvoje venkova z národních i evropských zdrojů. Náklady na vybudování stavby byly ve výši 866 808,-Kč a výše dotace byla 100%.

V další etapě dojde k úpravě bezprostředního okolí odpočívky.

Věříme, že stroje, zařízení a plocha zůstane dlouho ušetřena zásahu vandalů a vše tak bude sloužit občanům městyse Stádlec.Archiv aktualit
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.