Hromadné očkování psů proti vzteklině

Veterinární lékař vyhlašuje hromadné očkování psů proti vzteklině. Podle zákona č.215/1996 Sb., musí být všichni psi starší 6 měsíců v imunitě proti vzteklině.

Za předvedení psa k očkování odpovídá majitel. Očkování je od roku 1993 zpoplatněno a činí 100 Kč. Provedená vakcinace bude majiteli potvrzena v očkovacím průkazu.

Kde a kdy se očkuje?

Očkování bude prováděno na obvyklém místě v obci.

Slavňovice 
Stádlec
Křída
Staré Sedlo


Archiv aktualit
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.