Komplexní pozemkové úpravy

Vážení vlastníci zemědělské půdy,
Ve dnech 11. a 18. října měli vlastníci zemědělské půdy možnost podrobně se seznámit se způsobem provádění komplexních pozemkových úprav, jaký je jejich smysl, co pozemkové úpravy přinesou samotným vlastníkům a co předchází jejich zahájení. Těchto schůzek využilo několik desítek vlastníků zemědělské půdy. 

Nyní již máte vše ve svých rukou.
Pokud chcete mít své pozemky a lesy i nadále zaměřené s přesností z dob císařovny Marie-Terezie,
pokud nechcete mít své pozemky napojené na veřejnou komunikaci a mít tak možnost jejich budoucího propachtování či prodej za výhodnějších podmínek,
pokud chcete aby o vašem majetku rozhodoval i nadále někdo jiný,
pokud nechcete, aby neplodná půda a jinak nevyužívané části pozemků vám byla nahrazena zemědělsky využívanou půdou a pokud vám nevadí rozorané polní cesty, meze a remízky tak v tom případě nemusíte udělat vůbec nic.
Ale pokud jsou však vaše odpovědi NE, stačí jen požádat o provedení Kopmlexních pozemkových úprav. Tiskopis žádosti je zde. Vyplněnou žádost doručte na městys Stádlec.

Rád bych v této souvislosti vysvětlil, proč pozvánka na toto setkání byla zaslána  vlastníkům  zem. půdy o výměře více jak 1 ha. Není to z důvodu, že bychom pohrdali vlastníky s nižší výměrou, nebo že jejich souhlas není zapotřebí nebo že se jich pozemkové úpravy vůbec netýkají. Tito vlastníci jsou samozřejmě stejně důležití, jako ti s větší výměrou.  Bohužel nemáme tak velký objekt, do kterého bychom mohli sezvat všechny vlastníky na jednou a dělat tato setkání vícekrát nebylo z časové náročnosti na přednášejícího příliš vhodné. Žádáme i vlastníky s nižší výměrou, aby o Komplexní pozemkové úpravy také požádaly. Formuláře žádosti jsou k dispozici na webu a facebooku městyse nebo vytištěné v budově úřadu hned za vchodovými dveřmi v pořadači na levé straně.

Z přehledu vyplývá, kolik vlastníků má o provedení pozemkových úprav zájem.

Katastrální území Stádlec

Počet žádostí o provedení KoPÚ: 16

Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 66

Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 393

Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 197

 

Katastrální území Slavňovice

Počet žádostí o provedení KoPÚ: 11

Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 53

Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 251

Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 126

 

Katastrální území Křída

Počet žádostí o provedení KoPÚ: 11

Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 75

Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 235

Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 118

 

Katastrální území Staré Sedlo

Počet žádostí o provedení KoPÚ: 5

Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 40

Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 192

Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 96

Podrobné informace o provádění pozemkových úprav lze získat na http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/co-jsou-pozemkove-upravy/komplexni-pozemkova-uprava-a-jeji-cile.html  a  to včetně fotografické dokumentace již zrealizovaných společných opatření nebo na webu Státního pozemkového úřadu: https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny

Věříme, že každý vlastník má zájem na tom, aby jeho pozemky byly přístupné z veřejné komunikace, byly řádně a v celé výměře obdělávány pachtýřem a byly „očištěny“ od ploch, které nelze zemědělsky využívat (mokřady, strouhy apod.). Toto by měly KoPÚ zajistit. Garantuji Vám, že stát a městys Stádlec je připraven kompenzovat svými zemědělskými pozemky požadavky soukromých vlastníků.

A úplně na závěr opět zdůrazňuji, že nic není povinné, direktivní, záleží na vlastnících, jak chtějí mít svůj majetek v pořádku, pod kontrolou a jak s ním chtějí v budoucnu nakládat. Není to výmysl starosty, nebo zastupitelstva, jen máme tu odvahu, chuť a možnost se přidat ke stovkám obcí, tisícům vlastníků a prozíravých zemědělců, kteří po dobu 25-ti let co se pozemkové úpravy realizují, dávají do pořádku své majetky a pomáhají naší krajině. Čtyři zastupitelé (Kelich, Doubek, Capouchová a Švadlenová) se účastnili celostátní konference o pozemkových úpravách. Všichni vám rádi odpovíme na dotazy nebo se s vámi podělíme o svůj názor na problematiku pozemkových úprav.

Ing. Milan Kelich, starostaArchiv aktualit
Obec Stádlec

Aktuality městyse

21.11.2019
Jednota ve Stádlci

14.11.2019
Čipování

21.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy

Archiv aktualit

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.