Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 32317/2012

Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 32317/2012, kterým se zakazuje provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových včetně tuzemáku a konzumního lihu.

Vyvěšeno: 15. září 2012
Svěšeno: 27. září 2012
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.