Řád veřejného pohřebiště

Městys Stádlec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. (dále jen "zákon") vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád").  Řád projednán s chválen na 14. zasedání zastupitelstva Městyse Stádlec dne 13.9.2012.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.