Veřejná význa na obsazení pracovní pozice

městys Stádlec v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění oznamuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa úředníka(ce) Úřadu městyse Stádlec.

Vyvšeno 27. března 2015

Svěšeno: 3. srpna 2015

Přiložené soubory

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.