Informace provozovatele vodohospodářských sítí

městys Stádlec v souladu s § 36 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
(v platném znění) oznamuje, že Informace provozovatele vodohospodářských sítí pro možné odběratele je k dispozici u zaměstnaců městyse Stádlec nebo v elektronické podobě na webových stránkách společnosti Čevak, a.s. www.cevak.cz.

Vyvěšeno: 27. března 2015

Svěšeno: 28. dubna 2015

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.