Výzva k předložení nabídky - pož. nádrž Stádlec

Městys Stádlec v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve smyslu § 12 odst. 3 a § 18 zveřejňuje výzvu na zakázku malého rozsahu " Rekonstrukce požární nádrže parc. č. 17/2 Stádlec".

Vyvěšeno: 9. prosince 2015

Svěšeno: 21. ledna 2016

Přiložené soubory

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.