Oznámení o zveřejnění - návrhy

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že níže uvedené dokumenty:

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Stádlec na roky 2019 – 2020

Návrh Rozpočtu městyse Stádlec na rok 2018

 jsou v elektronické podobě zveřejněny v plném rozsahu na internetových stránkách městyse Stádlec   http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni

Připomínky k návrhu rozpočtu a návrhu SVR mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 1. prosince 2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 6.12.2017.

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách na úřadu městyse na adrese Stádlec 150, 391 62 Stádlec.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.