Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Návrh SVR zveřejněn na úřední desce městyse Stádlec: 16. listopadu 2017

Připomínky k návrhu SVR mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 1. 12. 2017 nebo ústně při jeho projednávání zastupitelstvem městyse Stádlec dne 6. 12. 2017.

Návrh SVR sejmut z úřední desky městyse Stádlec dne 3. ledna 2018

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.