Oznámení o zveřejnění - schválení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že níže uvedené dokumenty:

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Stádlec na roky 2019 – 2020 schválený zastupitelstvem městyse dne 6. 12. 2017 usnesením č. 262/18/2017;

Rozpočet městyse Stádlec na rok 2018 schválený zastupitelstvem městyse dne 6. 12. 2017 usnesením č. 261/18/2017;

Rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018;

a Závěrečný účet městyse Stádlec jsou v elektronické podobě zveřejněny v plném rozsahu na internetových stránkách městyse Stádlec   http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách na úřadu městyse na adrese Stádlec 150, 391 62 Stádlec.

Městys Stádlec zveřejňuje z pozice zřizovatele také rozpočet a SVR zřizované příspěvkové organizace. Uvedené dokumenty jsou k dispozici na odkazu: http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni/dokumenty-k-financnimu-hospodareni-prispevkove-organizace

 

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.