Diskuze


* Každý obrázek může mít max. velikost 1 MB a může být ve formátu jpg, png nebo gif.

Pavel Kocián - 25.07.2019 12:45

Zeleň X asfalt

Dobrý den,
pan Jiří napsal, že prodej domu č.p. 56 skončil katastrofou. Jsem rozdílného názoru. Situace není ideální, ale soudní systém ČR si se skvotery naštěstí umí poradit.
Hovínka mi nevadí, jsme na vesnici.
Pokud se tu realizují projekty, které jsou dotovány a nejdou z rozpočtu obce, je to chvályhodné.
Starosta sice není na medaili, ale mlátit ho klackem není na místě. Určité zásluhy tu 100% jsou.
Za sebe bych uvítal více zeleně, stromovka řídne a prostory obec má.
Chválím projekci letního kina, kulturní vzpruhu tato obec potřebuje jako koza drbání :). Je velmi žádoucí vymyslet něco pro děti, víc zábavy tu mají dospělí.

Pavel - 25.07.2019 12:04

Hospoda

Dokud bude hospodě vládnout p. Bezpalec lidi tam chodit nebudou. Například nejsme zvědaví na jeho syrové hamburgery které podával na náměstí. On je věcne pod vlivem, paní nepříjemná. Jeďte že máme bistro!!! A v zimě aspoň můžeme zajít na hřiště.

Milan Kelich - 25.07.2019 08:57

Restaurace

Rád bych avizoval, že na dvoře restaurace ještě přibude dětský koutek. Ten je tam proto, aby na dvůr mohly chodit i maminky s dětmi a ty děti se tam nenudily. Vytváříme z restaurace prostor pro VŠECHNY, prostor určený k mezigeneračnímu setkávání občanů. Objekt, který bude využívat co nejširší spektrum občanů. Přestě to má obec dělat! Právě včera (24.7.) jsem tam by a už jsem zaznamenal vlnu odporu. Koutek tam ještě není, ale už se někteří obávají o klid a že je děti budou rušit. No uvidíme.

Alena Kršková - 25.07.2019 08:25

Hřiště

Pravda, každý z nás by jistě věděl o "něčem užitečnějším". Třeba mě by se líbilo pěkné koupaliště. Ale vzhledem k tomu, že se podařilo rekultivovat nevyužitý pozemek, na kterém se jen hromadil nepořádek a zároveň na něm vybudovat pěknou odpočinkovou zónu, aniž by to stálo korunu z obecního rozpočtu (vše je financované z dotace), tak před zastupitelstvem smekám.
A jen tak na okraj - aberace???? To je snad odchylka, ne? Jak to souvisí s psím exkrementem :o)))

Každý ví, že by se mělo udělat "něco" ať už pro lidi, děti, maminky s dětmi, podnikatele a nevím pro koho dalšího. Když se něco udělá, je to další blbost v obci.
Pak se v tom vyznejte :-)
M.Kelich

Jiří - 24.07.2019 20:10

Z New Yorku do Jerusaléma

Pane starosto,
nejsem sice trvale hlášen v obci, ale dění sleduji. Myslím si, že nejste nejlepší starosta. V každém Vašem příspěvku je zmínka o tom, že můžete odstoupit apd. Ptám se tedy, odstoupíte? Možná by to bylo lepší pro všechny. Nejvíce diskuze se zde stejně točí okolo ho*en. Začal jste protěžovat restauraci na úkor všech občanů. Vzal jste ovšem v potaz, že restaurace je pronajatá a je v ní podnikatel, který těží z peněz, které do hospody bezmyšlenkovitě sypete? Proč tedy nepomůžete všem podnikatelům v obci? Nebo mladým lidem s podnikáním? Protěžujete jednoho člověka na úkor všech občanů. My to víme a Vy?
Rozhodnete se zvelebit restauraci za peníze obce (nás občanů) a pak si ještě vyplatíte odměny. Následně to vezmete přes New York do Jerusaléma a když se vrátíte do této bohulibé vesničky sekýrujete občany se psími výkaly.
Možná by bylo vhodné, kdybyste i Vy navštívil zdejší restauraci, abyste slyšel co si o vás lidé myslí. Anonymy jste zde vytvořil Vy, protože lidé mají strach, že jste pomstychtivý. Prodej šaten se nevyvedl, prodej bývalé školy skončil katastrofou, dalšímu občanovi jste nechal zabetonovat kanalizaci, protěžujete restauraci, pan S. si směle podniká na hřišti v šatnách v majetku obce a finanční podpora např. dobrovolným hasičům je malá( ve srovnání s výdaji do restaurace). Raději nezmiňuji vaši touhu ovládat cizí majetek pod záminkou veřejně prospěšné pozemkové úpravy. Být občanem Stádlece, tak se takovým starostou nechlubím. Jak uvádíte komunismus už zde nemáme, za to cenzura, kterou zde praktikujete směle konkuruje 60. rokům. Jiří Š. možná pil, ale jako starosta byl férový. Jako hospodář veřejných prostředků vás hodnotím známkou 4-. Nelze očekávat, že do této obce, se mohu do budoucna přihlásit k trvalému pobytu.

Hezký den.
Nejprve se musím ohradit proti evidentním nepravdám ve vašem příspěvku:
1) žádnou kanalizaci jsem nikomu nenechal zabetonovat, to bych prosil blíže objasnit;
2) pozemkovými úpravami nikým nedojde k ovládnutí cizího majetku. Před publikováním takovýchto nesmyslů bych prosil seznámit se blíže s problematikou KPÚ.
K majetku. Do obecních budov se dlouhodobě neinvestovalo a je to na jejich stavu vidět. To se samozřejmě týká i budovy restaurace, která navíc byla ještě nedávno v soukromých rukou a větší investice byly zcela pochopitelně nad finanční možnosti vlastníků. Nyní se do restaurace investuje, nikoli proto, aby měl nájemce pohodlné živobytí, ale proto, aby měli občané důstojný prostor pro setkávání i kulturní a společenské akce. Obecní majetek je vizitka obce, jejího vedení a nakonec i samotných občanů. Nepotřebného majetku se musí obec zbavit, nemůže udržovat, spravovat objekty, pro které nemá využití. Proto se prodaly budovy, o kterých píšete, včetně synagogy. Ano, ukazují se problémy, zpravidla jsou to „kostlivci“ ještě z dob „socíku“ a budování v akcích „Z“, ale že by se prodej nevyvedl nebo dokonce skončil katastrofou, to mi přijde jako velice přehnané tvrzení.
Ještě zpět k restauraci. Ze zkušeností jiných obcí víme, jak je těžké udržet fungující provoz na tak malé vsi. Aby byl někdo vůbec ochoten restauraci provozovat, muselo zastupitelstvo vytvořit příznivé nájemní podmínky. Za prostory nájemci platí nájem, platí si i veškeré energie (voda, elektřina plyn) a jistě si umíte představit, že náklady na provoz jsou rozhodně nemalé. Za to, že se postupně snahou obce i nájemců daří dělat z restaurace přívětivé a fungující zařízení, jsem velice rád, i když si samozřejmě umím představit, že by vše mohlo být ještě lepší.
K podnikání. Obec vždy velice ráda podpoří místní podnikatele zadáním nějaké zakázky, pokud tito podnikatelé splňují požadavky výběrového řízení a pokud o zakázku pro obec stojí. Za celou dobu v pozici starosty jsem nezaznamenal žádnou žádost o jakoukoli podporu či pobídku ze strany nějakého místního podnikatele, ale i tak je podporujeme třeba tím, že je neobtěžujeme, např. nevybíráme žádné poplatky za zábor prostranství apod.
Co se týká podpory místních spolků a zájmových sdružení, tak na jejich činnost je v rozpočtu vyčleněno každoročně okolo 200 000,- Kč, z čehož je převážná většina prostředků na činnost SDH. Dále pak většina spolků užívá bezplatně či za symbolické nájemné obecní budovy, ve kterých obec platí veškerou spotřebu energií (vyjma hřiště, to si hradí TJ Sokol, právě možná z provozu občerstvení při zápasech). Obec se také navíc ochotně a výraznou měrou podílí na finančním zajištění rozsáhlejších kulturních akcí, které spolky pořádají, například různých oslav výročí apod. Zde si myslím, že vše funguje k oboustranné spokojenosti, když by některé spolky byly schopny spotřebovat i více prostředků.
Že bych byl cenzor nebo zastrašoval občany či byl pomstychtivý, to nebudu komentovat. Před pár měsíci jsem zahájil své třetí volební období, byl jsem v čele jediné kandidátní listiny
a zastupitelé mne zvolili jednomyslně. To myslím Vaše tvrzení dostatečně jasně zpochybňuje. Co se týče správy stránek, za které zodpovídám a kde je i tato diskuze, ano, tam jsou některé zásahy nutné (vulgarismy, ochrana osobních údajů apod.). Založte si svůj web, nazvěte ho třeba Problémy ve Stádlci, a tam si vše pište „natvrdo“. Také si za to pak ponesete odpovědnost.
Ano, ve slabších chvilkách jsem uvažoval o tom, že toto volební období už nedokončím. Ale díky Vám jsem to přehodnotil! A ještě budu kandidovat příště a budu kandidovat do té doby, pokud nebude postavená další kandidátní listina, která získá ve volbách tu sílu, že si prosadí jiného starostu. Do té doby budu neustále prosazovat to, o čem jsem přesvědčený, že je dobré pro OBEC.
Abych nezapomněl na ty odměny. Starosta je v určitém pohledu manažer. Když žádáme
o dotace, vyplňuji v kolonce „velikost podniku – velký“. Jděte se zeptat do nějakého i středního podniku na plat a benefity manažera a pak si to porovnáme. Vy byste možná dělal mojí práci zdarma. Ale vždyť vlastně nemůžete, to byste tu musel být hlášen. A to vy, jak říkáte, nikdy nebudete.
Jinak samozřejmě rád cestuji, kromě již Vámi zmíněných dvou destinací převážně po Evropě. Rád se rozhlížím a sbírám zkušenosti, jak to dělají jinde a jak to jinde u sousedů vypadá. Nerad to říkám, ale máme pořád v té naší bohulibé vesničce co dohánět, třeba zrovna co se týká těch tolikrát v této diskuzi citovaných psích exkrementů.
P.S. Rád si zajdu do místní hospody - na dobré jídlo a dobré pivo, ale abych chodil do hospody zjišťovat, co si o mně kdo myslí, to po mně opravdu nechtějte :-)
Milan Kelich

František - 24.07.2019 16:48

Hřiště

Další blbost pro naši obec. Kdyby jste raději dávali peníze do něčeho užitečnějšího. A co se týče k diskuzi o psích vykalech. Tak když má obec na uklízečku do Hospody tak ať si zaplatí aberace hovinek

Můžete mi, prosím, uvést alespoň nějaký příklad "něčeho užitečnějšího", tedy podle Vás.
Děkuji
M.Kelich

Alena Kršková - 24.07.2019 13:19

Nepořádek

Občane 2,
mrzí mě Vaše kategorické prohlášení a ani ho nechápu. To, co byste s největší pravděpodobností nesnesl na vlastním dvorku, necháte klidně válet na veřejném prostranství? Kdyby se k tomu postavili všichni tímto způsobem, tak za chvíli nebude pro psí lejno kam šlápnout. A to nemluvím o tom, jaký je to dáreček pro zaměstnance, kteří se starají o sečení trávy! Fakt hnus!

Milan Kelich - 24.07.2019 11:02

příspěvky

Hezký den všem.
Je smutné, že třicet let po pádu totalitního režimu se lidé stále bojí (nebo spíš nechtějí) podepsat pod svůj názor. Skryti v anonymitě se cítí bezpečněji, ale o to více se však vyjadřují. Dnes už Vás nikdo šikanovat za názor nebude, kádrové posudky se také už nedělají, děti vám ze školy také nevyhodí, není se čeho obávat. Pokud si něco myslím a chci to sdělit ostatním, tak se představím. Je to čestné a férové. To, že máme v obcích spousty problémů netajíme, sám jsem na řadu z nich upozorňoval a postupně je řešíme. Proto je zde tato diskuze. Ne proto, aby nám někdo sděloval, že nebude po svém psu uklízet, ale proto, aby se lidé ptali, navrhovali a prostě se zapojili do dění ve své obci.
Rozhodně se jako člen zastupitelstva nechci "strefovat" do tajných přání občanů obce. Jsme tu od toho, abychom obec řádně spravovali. To také ze všech svých sil a schopností děláme. Jak se naše obce pomalu mění (k lepšímu) je zásluhou především našich občanů, kteří vyjádřili své přání nebo si posteskli, že jim zde něco chybí nebo vadí (hřiště, WC u klubovny, zpustlé kapličky a boží muka, nefunkční společenská místnost, peníze na činnost atd. adt.) Pokud kdokoli má pocit, že to děláme špatně a že on by to dokázal dělat lépe, budou v roce 2022 volby do zastupitelstev obcí. Každý má právo být volen, a pokud opravdu zvolen bude, nechť nám všem ukáže co v něm je.
Obávám se však, že autoři anonymních "šťouchanců" ambice spravovat obec nemají, spokojí se jen se svými anonymními "šťouchanci" a ještě si pomyslí "jak jim to ale nandali".
Jak se říká: "psi štěkají, ale karavana táhne dál".

Občan 2 - 24.07.2019 09:32

Nepořádek

Dobrý den, bydlím ve Stadlci 40let a nikdy nikdo psí výkaly neřešil až s vaším nástupem. Když už chcete aby lidi sbírali tak jim poraďte kam je házet a do čeho sbírat. Já je rozhodně nebudu nosit přes celou Stádlec. Takže semnou ve sbírání nepočítejte

Dobrý den.
Ve Stádlci jsou celkem dva koše určené přímo na psí výkaly. Jeden je na náměstí a druhý mezi budovami ZD a úřadem městyse. U obou jsou zásobníky se sáčky.
Dále byly instalovány zásobníky se sáčky při vchodu do areálu škol, u víceúčelového hřiště, u chodníku (od pí. Novotné směrem k zámku), u Petrovského rybníka (za prodejnou jednoty směrem k bývalému kinu) a na odpočívce cyklostezky. Použité sáčky pak lze odložit do jakéhokoli koše, kterých je po obci také několik (náměstí, Petrovský rybník, hřiště za školu).
Myslím, že na takovou obec jako Stádlec je to velmi slušný počet.
Ale kdo prostě nechce sbírat, tak nebude, s tím nic nenaděláme.
M.Kelich

.. - 24.07.2019 09:29

Články

Koukám že články které jsou vám proti srsti raději vymezete jako například ten o té stezce

Dobrý den.
O příspěvku týkající se stezky na tomto webu nic nevím, připomeňte mi, prosím.
Děkuji. M. Kelich

Alena Kršková - 23.07.2019 12:13

Nepořádek

Vážený Občane, za prvé - jsem opravdu ráda, že po svém pejskovi uklízíte, protože to rozhodně v této obci není běžná praxe. Například zrovna dneska jsem narazila přímo na dětském hřišti za školkou na jedno pěkné psí hovínko, což je nejen nechutné, ale i zdraví ohrožující. Za druhé - pokud Vám tolik vadí koňské koblížky na silnici, můžete požádat přímo příslušného chovatele, ať si po svých koních uklidí. Neměl by to být až takový problém, je v této obci jediný, na rozdíl od chovatelů psů, kterých je zde spousta. Dohledat pak původce jednotlivých psích hromádek je nemožné, proto obec rozmístila tabulky s neadresnou výzvou pejskařům, ať si po svých mazlíčcích uklízejí. Pravda je ovšem taková, že ti ohleduplní to dělají už dávno a ty bezohledné k tomu nepřiměje ani tisíc cedulí.

Občan - 22.07.2019 16:55

Nepořádek

Fajn tak konskym hovnum se Budem vyhýbat a psi uklízet. Náš pes se nikdy na chodník nevykadil. A po psovi uklizime. Ale na vsi bylo vždy spoustu psů a nikdo nic neřešil. Psi ho na jsou a budou, ale je to daleko menší než koncke.

Alena Kršková - 22.07.2019 10:19

Nepořádek

Mě koňské koblížky na silnici nevadí zdaleka tolik, jako psí výkaly na chodníku nebo na trávě. Také venčíme psy, ale zásadně s pytlíkem v kapse. Kdo to nedělá také tak, třeba v domnění, že na vsi se nějaké to hovínko ztratí, je prostě čuně.

Občan - 21.07.2019 21:18

Nepořádek

Dobrý den, všude máte ať uklizime po svých psech, ale že jsou na silnici hromady hov.. od koní to vám nevadí!!!!! Třeba dnes jedna byla u dity.

Dobrý den,
vadí mi to.
M.Kelich

Marie Čížková - 30.04.2019 12:13

evropské volby

Pane starosto,ráda bych se zeptala,zda nám v městysu Stádlec budou představeni další kandidáti do Evropského parlamentu?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
dalšího žádného kandidáta do EP se nepodařilo do Stádlce dostat. Ještě jsem zval současného europoslance, předsedu Sdružení místních samospráv ČR pana JUDr. Stanislava Polčáka. Díky jeho extrémnímu pracovnímu vytížení se však jeho návštěva, ještě před konáním voleb, ve Stádlci neuskuteční.

Občan - 11.04.2019 15:38

RE sousedské spory

K.O.BAND, VO CO TI DE TY KLUKU.

Petr - 05.04.2019 11:13

RE sousedské spory

Mrzí mě, že jsem neviděl zmíněné příspěvky před cenzurním zásahem, ale to že příspěvky zmizí, nevyřeší onen vleklý spor, nenávist nezmizí, protože snaha o urovnání je nulová. Spor sleduji od samého začátku a právě proto, že aktéři žijí na malé obci, pštrosí politika sousedským vztahům nepomůže, jen se šíří zkreslené drby. Pokud by byl zájem o nezkresléné informace z první řady, jsou k dispozici na okband@centrum.cz . Tato informace snad není tak citlivá a nějaký den tady vydrží. Děkuji za poskytnutý prostror.

Jana Vilímová - 19.03.2019 07:48

Masopust

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, účastníkům sobotního masopustu. Všichni byli připraveni. Krásné masky i občerstvení u domů. V nepříznivém počasí vám všem patří velký dík.
Zde na tomto odkazu je možné stáhnout fotky. Další najdete na Fb Stádlecké maškary.
https://photos.app.goo.gl/njnrf6uymwZBf7P58

161 - 17.03.2019 13:42

SILNICE

Dodrý den, sme rádi, že nám byla opravena kanalizace a nic nám neteče do sklepů. Ale rychlost a levnost se teď ukazuje. Silnice se propadá čím dál víc, že čekáme každou chvíli kdy se to provalí více a může se stát něco horšího než vytopený sklep.

Kelich - 07.02.2019 14:44

Sousedské spory

Na tomto místě byly uveřejněny příspěvky občanů k sousedskému sporu o průběh hranice mezi sousedy. Přestože jeden z příspěvků byl autorem podepsán a druhý anonymizován, vzhledem k citlivosti celé záležitosti byly zveřejněné příspěvky smazány.
K celé nepříjemné záležitosti, která vysiluje všechny zúčastněné bych chtěl uvést to, co jsem vyslovil i před soudem. Je to určeno oběma zúčastněným stranám. Zapomeňte na vzájemnou nevraživost, nenávist, snažte se o domluvu a řešení problému jednáním, neprohlubujte vzájemnou zášť k sobě navzájem, domluvte se jako slušní a vzdělaní lidé. Budete vedle sebe žít ještě dlouhá léta, nevytvářejte další nenávist, která se bude dědit z generace na generaci. Takto se nedá, zvláště v tak malé obci žít.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.