Diskuze


* Každý obrázek může mít max. velikost 1 MB a může být ve formátu jpg, png nebo gif.

starosta - 16.04.2014 10:32

chodník k náměstí

Rád bych veřejně objasnil motivy, které vedly k rozhodnutí vybudovat chodník v zatáčce směrem k náměstí. V první řadě šlo o odstranění krizového místa v zatáčce, kde neměli chodci kam ustoupit autu, které se řítilo do Stádlce. Při diskuzi nad realizací této akce převládl mezi zastupiteli názor, že by se měl chodník prodloužit i na pozemek před bytovkou. Toto jsem osobně přivítal proto, že dojde k odstranění další ostudy, za kterou jsem považoval již nefunkční oplocení a přerostlé túje, které zasahovaly do el. vedení. Oslovil jsem také majitele (celkem 4) navazujícího pozemku a informoval je o stavbě chodníku. Výsledkem je projevená vůle majitelů odprodat nebo směnit tento pozemek tak, aby mohl být chodník dokončen v celé délce. Při úvahách, zda chodník realizovat až po odkoupení nebo směně pozemku anebo jej dělat po částech zvítězilo rozhodnutí dělat chodník po částech. Pokud bychom chtěli chodník dělat celý, mohlo by to trvat i několik příštích let. Vzhledem k již výše uvedenému (bezpečnost chodců a zlepšení vzhledu obce) a cílům, které jsou plánovány na příští roky jsem rád, že zatím budeme mít alespoň část chodníku.

Irena Hrušková - 29.03.2014 09:51

IV.ples

Děkuju, travesti show se mi líbila.

Irena Hrušková - 18.03.2014 21:48

IV.ples

Travesti

Děkuji paní Hruškové za upozornění na chybu ve slově "Travesti". To "W" jsem hned opravil.
I přes toto mé pochybení doufám, že se Vám paní Hrušková ples líbil.

starosta - 11.07.2013 08:52

Stádlecká hospoda

Opakovaně se na mne obracejí občané s výtkou, že obec koupila hospodu a ta je nyní více zavřená než otevřená. Chtěl bych k tomuto tématu uvést následující:
- obec koupila hospodu především z důvodu, aby měla zajištěný sál pro konání společenských setkávání občanů (setkání se seniory, plesy a bály, zábavy, akce pro děti - karnevaly apod.)
- ujišťuji však občany, že při jednání o nájmu hospody, po uplynutí stávající nájemní smlouvy, bude i otázka otevírací doby brána na zřetel.

Osobně si však myslím, že občané i přes zavřenou hospodu mají možnost využít k posezení u piva kiosek na náměstí.

starosta - 29.05.2013 15:22

kolumbárium

Otvírám další téma k diskuzi. Byl by ze strany občanů zájem o uložení uren do kolumbária? Koĺumbárium by bylo umístěno na betonové desce na hřbitově (co na ní stával kontejner na odpad). Přibližnou vizualizaci neleznete na níže uvedeném odkazu:

http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/file/diskuze/KOLUMBARIUM.pdf

starosta - 29.05.2013 15:12

venkovní fitness hřiště

Předkládám návrh do diskuze. Jedná se o to, zda by stálo za úvahu pořídit venkovní fitness hřiště. Hřiště může sloužit všem věkovým kategoriím (mládeži i seniorům). Vhodný prostor je např. na louce za školou ve Stádlci. O jaké stroje se jedná a jak vypadají zjistíte po otevření níže uvedeného odkazu.

http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/file/diskuze/FITKO%20VENKOVNI.pdf

Na základě dotazů, proč došlo ke změně lokality pro umístění posilovacích strojů uvádím následující: umístění právě ve Stromovce bylo zvoleno proto, že bychom rádi v tomto prostoru podpořili přirozené centrum obce, které bude umožňovat setkávání a vyžití občanů všech věkových kategorií. V určité míře k tomu dochází již nyní, protože zde jsou lavičky, pingpongový stůl, prvek „chobotnice“ a celé léto stánek s občerstvením. Doba, kdy byl ve Stromovce parket a každý víkend zde byla zábava, se už nevrátí, ale představa o Stromovce, jako živého parku, který nabízí možnosti setkávání, relaxace a „vyblbnutí“ není nereálná. Proto byla Stromovka vybrána pro navrhované venkovní fitness, které bude složeno ze 6 strojů, které jsou určeny pro všechny generace. Stroje zabezpečí posilování všech svalových partií a jejich uživatel pracuje pouze s vahou vlastního těla. Proto je toto zařízení vhodné jak pro děti tak seniory, protože nehrozí úrazy způsobené nadměrnou zátěží. V současné době ve Stádlci podobné prvky chybí. Pevně věřím, že se po čase ukáže, že toto rozhodnutí bylo správné. Pokud by tomu tak nebylo, stroje se dají demontovat a umístit jinam.
Milan Kelich, starosta

Miloslava Hejná - 29.03.2013 16:49

Diskuze

Vážený pane starosto,ještě jednou se vracím k naší diskuzi na webových stránkách k zasedání zastupitelstva dne 28.2.2013,kde byla konstatována a zapsána v zápise stížnost na moji osobu a práci v MS.Diskuzi jsem otevřela hlavně z důvodů,že zápis je značně nekonkrétní,není uvedeno na co a kdo si stěžoval.Domnívám se,že pokud se zastupitelstvo městyse zabývalo touto záležitostí a tato skutečnost byla uvedena v oficiálním zápise,nejednalo se o nepodstatnou věc,a proto jsem Vás požádala o konkretizování předmětu stížnosti a sdělení jména stěžovatele a to i proto,abych se dalších potenciálních chyb mohla v budoucnu vyvarovat.Toto se však z Vaší strany nestalo,nestalo se tak ani ze strany mého přímého nadřízeného ředitele školy p.Doležala(tuto záležitost jsem se dozvěděla až ze zápisu) Zákonitě tak nabývám dojmu,zda nebyla celá kauza účelově vymyšlena za účelem znevážení mé osoby v očích veřejnosti.Domnívám se,že jakékoliv stížnosti rodičů na práci školy by měly být nejprve projednány na úrovni vedení školy,měly by být vyslechnuty obě strany sporu a teprve poté v závislosti na stupni závažnosti řešeny na vyšších stupních např.na zastupitelstvu obce.V situaci,kdy není znám předmět stížnosti a ani osoba stěžovatele se tak jedná o naprosto jednostranný pohled na věc značně znevýhodňující moji osobu jako pedagogické pracovnice školy.Žádám Vás znovu proto,abyste uvedl předmět stížnosti a osobu stěžovatele,abych se i já mohla k celé záležitosti vyjádřit.S pozdravem M.Hejná,učitelka MŚ

Vážená paní Hejná,
Vše podstatné jsem již sdělil v minulé odpovědi.
S pozdravem Kelich

Miloslava Hejná - 20.03.2013 20:43

Reakce na 16. zápis z jednání zastupitelstva

Vážený pane starosto,
Reaguji na Zápis č. 16 ze 16. zasedání zastupitelstva městyse Stádlec, konaného dne 28.2.2013 ve Stádlci.
Pan Ing. Pavel Doubek (zapisovatel) zde uvádí, že byly zaznamenány stížnosti na personál školy, konkrétně na pí. učitelku Hejnou. Tímto žádám o bližší specifikaci této stížnosti. Tedy na co se vztahovala, resp. na jakou činnost a kdo tuto stížnost vyjádřil. To, co je uváděno je anonymní stížnost vedená proti mé osobě. Osobně toto považuji za šíření lživých pomluv a urážku osobnosti! (zvažuji podání trestního oznámení za šíření poplašných a lživých zpráv.)
Na vašich webových stránkách často odpovídáte diskutujím, že cituji: " Jednou bylo stanoveno, že anonymní příspěvky budou smazány!" Platí toto snad jen pro někoho? Na svoji obhajobu, a dá se říci i očištění svého jména bych ráda uvedla, že se svou práci snažím vykonávat s nejlepším svědomím a vědomím. Lidem, kteří se snaží mne takto urážet a přitom se bojí zveřejnění svého jména (....nebo snad nikdo toto jméno nezná?), podle mého názoru, nepřísluší takto kritizovat!
Není mým zvykem se tímto způsobem veřejně zviditelňovat, přesto si myslím, že se v naší mateřské škole děje tolik kladných a radostných událostí, které jsou bohužel jaksi opomíjeny! Škoda...
Žádám Vás tímto, pane starosto, o přehodnocení zápisu a očekávám očištění svého jména formou veřejné omluvy.

Děkuji a přeji krásné jarní dny všem

Miloslava Hejná, učitelka MŠ

Vážená paní Hejná, ve Vámi zmiňovaném zápise (celý zápis k dispozici v záložce "Zápisy z jednání zastupitelstva" )je uvedeno, že stížnosti na Vás zaznamenal starosta. To, co je v zápise uvedeno, je pouhé konstatování, že k takové skutečnosti došlo (a to je skutečně tak, neboť se za mnou dostavila jedna z maminek, která si na Vás a Vaši práci stěžovala. Prý toto bylo řešeno i na úrovni ředitele školy). Nevidím v tom žádné Vaše pomlouvání či dehonestaci Vaší osoby. V mém konstatování, které je uvedeno v zápise, jsem se Vás také v podstatě zastal tím, že jsem řekl, že pracovněprávní vztahy nelze řešit na základě osobních sympatií či antipatií. Snažil jsem se zamezit dalšímu "žalování" ze strany rodičů na kohokoliv ze školy tím, že jsem uvedl to, co bylo obsahem mého vystoupení na zastupitelstvu a je uvedeno v zápise č. 16. Nebudu se na tomto místě ve věci dále vyjadřovat. K Vaší žádosti pouze uvedu, že zápis se přehodnocovat nebude. Co se týká omluvy, tak nevím za co bych se měl omlouvat. Podání trestního oznámení je na Vašem rozhodnutí a uvážení.
I Vám krásné dny.
Ing. Milan Kelich, starosta

Pavla Kyriánová - 08.01.2013 15:50

Posilovna

Dobrý den,

chtěla bych se informovat ohledně posilovny.

Zajímala by mě cena vstupu a zda je možné si zapsat dvě hodiny cvičení po sobě jdoucích. Dále bych se chtěla zeptat, zde je možné si cvičení přijít zapsat osobně v úředních hodinách.

Děkuji za odpověď.

Za vstup do posilovny se naplatí. Osobně samozřejmě přijít můžete a cvičit můžete jak dlouho budete chtít (s ohledem na ostatní zájemce o cvičení).

M.Čížková - 08.01.2013 14:43

posilovna

Moooc děkuji za info o zprovoznění posilovny.Jen prosím o info k objednávání.Stačí doplnit do rozvrhu čas a odeslat vám?

Dobrý den,
bohužel formulář není interaktivní, takže asi nebude možné jej vyplnit a odeslat. Pokud jste sama, musíte se přiřadit k nějaké skupině, nebo být alespoň dvě (z bezpečnostních důvodů). Pošlete mi e-mail nebo SMS kdy chcete chodit cvičit.

Marie Čížková - 07.11.2012 14:57

fitko

Také bych ráda věděla ,kdy bude fitko k dispozici občanům.

Fitko bude k dispozici hned po vybavení zařízením. Čili v lednu příštího roku.

Marie Čížková - 07.11.2012 14:53

ODPADY

Kolik doplácí obec na odpady?Poctivě separujeme odpad,ale mám mnohdy problém něco narvat do přeplněných popelnic,co s tím?

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 595.839,-Kč. Na poplatcích bylo vybráno 162.000,-Kč. Rozdíl 433.839,-Kč doplácí obec.
Je dobře, že separujete. Nádob na tříděný odpad je po Stádlci dostatek. Pokud je některá z nich plná ještě před pravidelným svozem, stačí mi poslat zprávu a okamžitě objednám její vyvezení.
starosta

Marie Čížková - 07.11.2012 14:19

poplatek za psa

Místo poplatků za psy,jejichž smysl mi uniká zvláště pak na vesnici,by bylo lepší od každého vybírat menší poplatky na úklid obce,a podobné užitečnosti.

Dobrý den, děkuji za názor. Také si myslím, že vybírat od jedné skupiny občanů peníze (v tomto případě od majitelů psů) není zcela fér. Zpoplatnění by měli být všichni nebo nikdo. Na příštím zasedání zastupitelstva budu navrhovat zrušení tohoto poplatku.
Současně budu navrhovat menší navýšení poplatku za odpady (cca. o 150,- ). Odpady produkujeme všichni. Současných 250,-Kč je opravdu velmi málo.
M.Kelich

starosta - 30.10.2012 15:23

poplatek za psa

Vážení spoluobčané, myslíte si, že poplatek za psa má smysl? Vede k regulaci počtu psů? Není diskriminační? Měl by se zachovat? Co si o tom myslíte?

Starosta - 16.08.2012 16:46

diskusní příspěvek

děkuji za podporu a slova uznání, opravdu mě moc potěšila, ale jednou bylo stanoveno, že anonymní příspěvky budou smazány, smazal jsem proto i ten Váš. Pokud se chcete diskuse dále účastnit, nemůžete se podepsat "Spokojený občan a spol." (přestože je jasné, že narážíte na jméno u přispěvku níže uvedeného). Problém stádleckého hřbitova se řeší a věřím, že v brzké době bude vyřešen ku spokojenosti všech občanů (nebo alespoň většiny).

Kosobud Pavel - 14.08.2012 21:20

reakce

Dobrý den všem, já se za svůj názor nestydím a opravdu nechápu co pořád všichni máte, rád bych věděl, kdo z vás by to chtěl dělat a hlavně dělal lépe. Myslím, že se s novým zastupitelstvem, včetně starosty hodně změnilo k lepšímu. Plně ho podporuji a schovávat se za anonymy mi přijde zbabělé.

Děkuji za vyjádření a slova uznání.
Souhlasím s Pavlem, že komentátorů a glosátorů se najde hodně, ale odvahu převzít odpovědnost najde málokdo. Uvidíme za dva roky, kdy budou opět volby do zastupitelstev, zda pan Občan (nebo pan Jan Kos, až bude v některé z našich obcích přihlášen k trvalému pobytu, protože doposud tomu tak není) bude schopen předstoupit s nějakým programem a ukázat nám, jak na to, abychom byli všichni spokojení.

Jan KOS - 14.08.2012 13:00

hlavně se nepodělat

Koukám kámo že se posíráš z otázek nějaké bábovky ráno okolo 9 jsem tu čet v celku věcný dotaz a tet´ nic chápu je lepší mazat než si pracně něco vymýšlet aby tomu aspoń někdo uvěřil ale jsou to otázky mnoha lidí kteří musí ještě ve 4 hodiny kdyš děláte ty obecní schúze makat což nejni v dnešní době nic zvláštního

Ahoj kámo, jasně jsem řekl, že anonymní příspěvky budou smazány.
Máš pravdu v tom, že hloupost vysmrkneš ani nevíš, ale odpověď na ni, pokud chceš aby k něčemu byla, dá práci formulovat. Je jasné, že ty, kteří jsou přesvědčeni o své "pravdě", jen tak něco nepřesvědčí. Budou stále prudit, znechucovat, urážet a schovávat se za pseudonymy či smyšlená jména.
Zpravidla svolávám zasedání zastupitelstva na 17:00 hodin. Vzhledem k tomu, že trvá min. 2 hodiny, končí zhruba po 19:00. Proto pozdější začátek nepředpokládám.

Pan Občan a spol - 09.08.2012 15:05

Upřesnění nejasností

Pane starostö je zvláštní, že píšete, že místa ve škole neobsazujete vy, ale ředitel školy. Když se podívám na obsazení místa kuchařky tak je tam kontakt na vás a s ředitelem školy to nemá nic společného. Stejně tak jsem tam nenašla žádné výběrové řízení na místo, které v současné době zastává Pani Kovaříková a nebo vaše přítelkyně. Pokud se špatně dívám tak se omlouvám, ale mám pocit, že se dívám velice dobře přeji krásný den a děkuji za odpověd

Vážená anonymní tazalelko, ačkoli není povinností reagovat na anonymní podněty, rád uvedu vše na pravou míru:
- na základě pokynů z krajského úřadu vypisoval na místo kuchařky v ZŠ&MŠ výběrové řízení zřizovatel (Městys Stádlec) protože toto místo vzniká až od 1.9.2012, tedy až se vznikem nového subjektu. Je tedy logické, že vyhlášení konkurzu na toto místo nemohl vyhlašovat ředitel školy. Nicméně platí to, že z přihlášených uchazečů na toto místo si vybíral právě budoucí ředitel škol, a to podle hledisek zveřejněných v konkursním oznámení (vzdělání, praxe, předložení požadovaných dokladů).
- paní Kovaříková pracuje ve škole už delší dobu (tuším že od dubna 2011) a přijímala ji současná ředitelka školy. Paní Kovaříková je v tuto dobu již více než rok řádným zaměstnancem ZŠ. Jakým způsobem byla vybrána nevím, toto bylo plně v kompetenci ředitelky ZŠ.

Co se týče Mgr. Krškové, tato pracuje jako účetní na dohodu o provedení práce na dobu určitou. Agendu převzala po paní Vančurové, která dohodu vypověděla téměř ze dne na den. Pokud si vážená tazatelko myslíte, že jste tuto práci schopna vykonávat v lepší kvalitě a levněji, není nic jednoduššího, než se koncem roku přihlásit na úřadu městyse s příslušnými doklady o vzdělání v oboru a od příštího roku agendu převzít.
Odpověděl jsem Vám poctivě podle pravdy, ale přesto věřím, že Vás moje odpověď neuspokojí, neboť jste přesvědčena o tom, že se děje něco špatného. Jsem připraven seriózně diskutovat o všem, a pokud je to možné tak s konkrétním tazatelem. Schovávat se za pseudonym považuji za zbabělé.

Mým krédem je vystupovat otevřeně a jednat na rovinu. Za to vyžaduji od tazatelů alespoň základní slušnost, za kterou považuji se podepsat pod dotaz, názor či připomínku. Napříště budou anonymní dotazy či připomínky smazány.

Také přeji krásný den. Starosta

Starosta - 08.08.2012 15:34

Pracovní místa

Objevil se dotaz, bohužel anonymní a ne zcela korektní ohledně pracovního místa ve škole.
V prvé řadě je nutno vědět, že místa ve škole neobsazuje starosta, ale ředitel školy. Dále ve škole místo volné není, nebo o tom alespoň nevím. Na besedě s ředitelem školy 1.8. vyplynulo, že naopak bude nutné někoho propustit. Co se týká zveřejňování pracovních nabídek u Městyse Stádlec, vše se děje formou výběrových řízení. Jejich znění naleznete v archivu úřední desky na tomto webu.

Jana Vilímová - 13.03.2012 18:17

Masopust II.

Dobrý den, na stránkách DC Lokomotiva Stádlec přidány další fotky z Masopustu....
http://lokomotiva.vilim.eu/fotky/2012_masopust_st_dlec_m_a.html

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.