Diskuze


* Každý obrázek může mít max. velikost 1 MB a může být ve formátu jpg, png nebo gif.

Jana Vilímová - 03.12.2014 22:26

Vánoční výzdoba

Dobrý den ještě jednou, omlouvám se, že zde dnes budu za kritika, ale není letošní osvětlení stromu ve Stádlci na náměstí spíše pro ostudu než předvánoční výzdobou?
Krásný advent všem... Jana

Ahoj Jani, hezký den všem. Vánoční výzdoba. Dvě slova, která každý chápe různě. Jaká byla výzdoba v našich obcích v minulých letech? Ve Slavňovicích živý stromek není, každoročně se řeže nový. Jeden rok byla výzdoba zničena. Staré Sedlo se nezdobí, nebyl žádný strom. Nyní čekáme, až vyroste stromek, který jsme tam letos vysadili. Křída a Stádlec má živý strom, který již "vyrostl" ze svých ozdob. Bohužel se řetězy neprodlužují spolu se stromkem. Ve Stádlci ještě navíc v posledních málo letech přibyla výzdoba na sloupech veřejného osvětlení u hlavní silnice. Jaký je závěr? Investovat více do vánoční výzdoby? Do jaké? Jak chceme mít obce ozdobené? Neserve nám to zase někdo? Jistě otázky k zamyšlení. Zatím je však nikdo nepoložil. Proto zdobíme tím co máme a jak to vyjde.

Jana Vilímová - 03.12.2014 22:21

Seniorské odpoledne

Dobrý den, nemám zde trvalý pobyt, ale přesto mi nedá otevřít toto téma k diskuzi. Tradiční seniorské posezení je v naší obci již dlouholetou tradicí. Nic proti němu nemám, naopak. Co je ale další letitou tradicí je na tomto odpoledni vystoupení žáků zdejší školy. Zajímá mne proč děti nevystupovaly. Škola se zde udržuje za každou cenu a když pak je příležitost kde mohou děti potešit své babičky, prababičky a sousedy, tak se tak z nějakého důvodu neděje. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Vystoupení školy na program seniorského odpoledne nebylo zařazeno z několika důvodů:
- v základní škole jsou 2 z 5 žáků prvňáčci, čili nové děti, které se v minulých letech na této akci se svými spolužáky nepodílely a i celkový počet dětí umožňuje jen obtížně něco nastudovat;
- v mateřské školce jsou děti různého věku (předškoláci, ale i výrazně mladší) což je také dosti limitující. Proto jsem po dohodě s ředitelem od vystoupení dětí ustoupili;
- dalším důvodem je i jiný program setkání - více hudby a méně slova. Dle ohlasů byl tento scénář přijat velmi příznivě;
- a konečně zde byl i jistý kalkul (jasně jsem ho řekl ve svém úvodním slově). Pokud dojde ke zrušení školy, což začíná být velmi reálné, budou nám vystoupení žáků naší školy scházet natrvalo. Babičky a prababičky se pak budou muset jezdit dívat na svá vnoučata tam, kam je jejich rodiče posílají do školy. Snad si všichni uvědomili, co Stádlec ztrácí (bohužel si ale myslím, že nikoliv).

Jiří a Jitka Chemišincovi. - 17.10.2014 11:54

Hřbitov

Vážený pane starosto, staráme se o hrob našich předků na hřbitově ve Stádlci. Při naší návštěvě hřbitova jsme byli velice mile překvapeni, jak je krásně vše opraveno, kříž už nehrozí spadnutím, nový vhod,... celkově hřbitov je opravdu důstojným místem odpočinku. Moji předci by vás určitě velmi pochválili, protože Stádlec milovali a pro jeho rozkvět také velmi usilovně pracovali. Protože to oni už udělat nemůžou, tak vás velmi chválíme my živí!!! Srdečně Vás zdravíme a přejeme mnoho zdraví a sil.

Děkuji za slova uznání, která vždy potěší.
Ing. Milan Kelich - starosta

Karel Klasna - 07.07.2014 11:31

Zhodnocení volebního období

Vážený pane starosto a celé zastupitelstvo.

Milí přátelé a kamarádi. Pomalu se blíží konec volebního období, proto mi dovolte vzpomenout na dění za uplynulé čtyři roky. Ne vždy je jednoduché s něčím začínat a dělat věci poprvé. Mnozí z nás jsme nebyli vždy se všemi akcemi spokojeni. Zbytečně se neříká, že není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. S odstupem času se názory lidí mohou měnit. Já spíše kritik, musím pozměnit svůj názor. Nebudu vyjmenovávat jednotlivé akce, ty povedené či méně. Je dobré si vzpomenout, co vše pan starosta a zastupitelé za čtyři roky dokázali, není toho málo. Hlavně akce, v přilehlých obcích. Jenom ve Křídě patří poděkování paní Bc. Janě Nové, která dokázala jít všem příkladem i při ne zrovna lehké fyzické práci. Přesvědčila mnohé, které jí mohli a hlavně chtěli pomoci. O zkulturnění volební místnosti, se mluvilo dlouhá léta, až zásluhou p. Nové došlo k rekonstrukci a vše bylo dotaženo ke zdárnému konci. Nikdo dříve za Křídu a její zvelebení tak neusiloval. Nelze zapomenout na p. ing. Kosobuda, který si dal nemalou práci k sehnání staré kroniky společně s p. starostou nechali udělat pamětní desku padlým v 1. světové válce. Díky. Věřím, že i v jiných obcích jsou lidé, kterým není lhostejná historie místa, kde žijí. Tento příspěvek nemá vyznít jako předvolební agitace, neuškodí když se však zamyslíme, koho budeme volit.


Vážený pane Klasno.
Děkuji Vám za zprávu, ve které se ohlížíte za naším pomalu končícím mandátem. Naprosto s Vámi souhlasím a oceňuji, jak jste přesně vystihl podstatu. Činnost zastupitelstva je nutno hodnotit celkově, v kontextu dalších faktorů, které často nejsme schopni ovlivnit. Důležité je, aby na konci bylo něco vidět a abychom se my, co jsme za veřejný prostor odpovědní, nemuseli před občany a také sami před sebou stydět.
Mnohdy nešlo vše hladce, vyskytovaly se různé obtíže, prodlužovaly se termíny a i mě se zdálo, že jdou věci pomalu a těžkopádně. Ani já nejsem se vším spokojen, ale chybami se člověk učí.
Ale dnes, když projíždím obcí Křídou, těší mě, že už tam není rozbitý chodník ze kterého prorůstala tráva vysoká téměř po kolena. I z důstojného zázemí pro volební komisi
a knihovnu mám radost. Ještě až bude WC u hasičské zbrojnice a opravené břehy kolem nádrže, budu mít z křidské návsi ještě lepší pocit. Podobné je to i v našich ostatních obcích.
Je dobře, že jsou lidé jako jste Vy, kteří se nebojí vyjádřit názor na cokoliv, i třeba kritický, a není jim jedno co se kolem nich děje. Nám, voleným zástupcům to napomáhá k „udržení bdělosti“, abychom nepodlehli tomu, že vše co vymyslíme je dokonalé a nemá chybu.
Pane Klasno, přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let a podpoříte-li nás v blížících se volbách, budu jen rád.
Ing. Milan Kelich, starosta

starosta - 16.04.2014 10:32

chodník k náměstí

Rád bych veřejně objasnil motivy, které vedly k rozhodnutí vybudovat chodník v zatáčce směrem k náměstí. V první řadě šlo o odstranění krizového místa v zatáčce, kde neměli chodci kam ustoupit autu, které se řítilo do Stádlce. Při diskuzi nad realizací této akce převládl mezi zastupiteli názor, že by se měl chodník prodloužit i na pozemek před bytovkou. Toto jsem osobně přivítal proto, že dojde k odstranění další ostudy, za kterou jsem považoval již nefunkční oplocení a přerostlé túje, které zasahovaly do el. vedení. Oslovil jsem také majitele (celkem 4) navazujícího pozemku a informoval je o stavbě chodníku. Výsledkem je projevená vůle majitelů odprodat nebo směnit tento pozemek tak, aby mohl být chodník dokončen v celé délce. Při úvahách, zda chodník realizovat až po odkoupení nebo směně pozemku anebo jej dělat po částech zvítězilo rozhodnutí dělat chodník po částech. Pokud bychom chtěli chodník dělat celý, mohlo by to trvat i několik příštích let. Vzhledem k již výše uvedenému (bezpečnost chodců a zlepšení vzhledu obce) a cílům, které jsou plánovány na příští roky jsem rád, že zatím budeme mít alespoň část chodníku.

Irena Hrušková - 29.03.2014 09:51

IV.ples

Děkuju, travesti show se mi líbila.

Irena Hrušková - 18.03.2014 21:48

IV.ples

Travesti

Děkuji paní Hruškové za upozornění na chybu ve slově "Travesti". To "W" jsem hned opravil.
I přes toto mé pochybení doufám, že se Vám paní Hrušková ples líbil.

starosta - 11.07.2013 08:52

Stádlecká hospoda

Opakovaně se na mne obracejí občané s výtkou, že obec koupila hospodu a ta je nyní více zavřená než otevřená. Chtěl bych k tomuto tématu uvést následující:
- obec koupila hospodu především z důvodu, aby měla zajištěný sál pro konání společenských setkávání občanů (setkání se seniory, plesy a bály, zábavy, akce pro děti - karnevaly apod.)
- ujišťuji však občany, že při jednání o nájmu hospody, po uplynutí stávající nájemní smlouvy, bude i otázka otevírací doby brána na zřetel.

Osobně si však myslím, že občané i přes zavřenou hospodu mají možnost využít k posezení u piva kiosek na náměstí.

starosta - 29.05.2013 15:22

kolumbárium

Otvírám další téma k diskuzi. Byl by ze strany občanů zájem o uložení uren do kolumbária? Koĺumbárium by bylo umístěno na betonové desce na hřbitově (co na ní stával kontejner na odpad). Přibližnou vizualizaci neleznete na níže uvedeném odkazu:

http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/file/diskuze/KOLUMBARIUM.pdf

starosta - 29.05.2013 15:12

venkovní fitness hřiště

Předkládám návrh do diskuze. Jedná se o to, zda by stálo za úvahu pořídit venkovní fitness hřiště. Hřiště může sloužit všem věkovým kategoriím (mládeži i seniorům). Vhodný prostor je např. na louce za školou ve Stádlci. O jaké stroje se jedná a jak vypadají zjistíte po otevření níže uvedeného odkazu.

http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/file/diskuze/FITKO%20VENKOVNI.pdf

Na základě dotazů, proč došlo ke změně lokality pro umístění posilovacích strojů uvádím následující: umístění právě ve Stromovce bylo zvoleno proto, že bychom rádi v tomto prostoru podpořili přirozené centrum obce, které bude umožňovat setkávání a vyžití občanů všech věkových kategorií. V určité míře k tomu dochází již nyní, protože zde jsou lavičky, pingpongový stůl, prvek „chobotnice“ a celé léto stánek s občerstvením. Doba, kdy byl ve Stromovce parket a každý víkend zde byla zábava, se už nevrátí, ale představa o Stromovce, jako živého parku, který nabízí možnosti setkávání, relaxace a „vyblbnutí“ není nereálná. Proto byla Stromovka vybrána pro navrhované venkovní fitness, které bude složeno ze 6 strojů, které jsou určeny pro všechny generace. Stroje zabezpečí posilování všech svalových partií a jejich uživatel pracuje pouze s vahou vlastního těla. Proto je toto zařízení vhodné jak pro děti tak seniory, protože nehrozí úrazy způsobené nadměrnou zátěží. V současné době ve Stádlci podobné prvky chybí. Pevně věřím, že se po čase ukáže, že toto rozhodnutí bylo správné. Pokud by tomu tak nebylo, stroje se dají demontovat a umístit jinam.
Milan Kelich, starosta

Miloslava Hejná - 29.03.2013 16:49

Diskuze

Vážený pane starosto,ještě jednou se vracím k naší diskuzi na webových stránkách k zasedání zastupitelstva dne 28.2.2013,kde byla konstatována a zapsána v zápise stížnost na moji osobu a práci v MS.Diskuzi jsem otevřela hlavně z důvodů,že zápis je značně nekonkrétní,není uvedeno na co a kdo si stěžoval.Domnívám se,že pokud se zastupitelstvo městyse zabývalo touto záležitostí a tato skutečnost byla uvedena v oficiálním zápise,nejednalo se o nepodstatnou věc,a proto jsem Vás požádala o konkretizování předmětu stížnosti a sdělení jména stěžovatele a to i proto,abych se dalších potenciálních chyb mohla v budoucnu vyvarovat.Toto se však z Vaší strany nestalo,nestalo se tak ani ze strany mého přímého nadřízeného ředitele školy p.Doležala(tuto záležitost jsem se dozvěděla až ze zápisu) Zákonitě tak nabývám dojmu,zda nebyla celá kauza účelově vymyšlena za účelem znevážení mé osoby v očích veřejnosti.Domnívám se,že jakékoliv stížnosti rodičů na práci školy by měly být nejprve projednány na úrovni vedení školy,měly by být vyslechnuty obě strany sporu a teprve poté v závislosti na stupni závažnosti řešeny na vyšších stupních např.na zastupitelstvu obce.V situaci,kdy není znám předmět stížnosti a ani osoba stěžovatele se tak jedná o naprosto jednostranný pohled na věc značně znevýhodňující moji osobu jako pedagogické pracovnice školy.Žádám Vás znovu proto,abyste uvedl předmět stížnosti a osobu stěžovatele,abych se i já mohla k celé záležitosti vyjádřit.S pozdravem M.Hejná,učitelka MŚ

Vážená paní Hejná,
Vše podstatné jsem již sdělil v minulé odpovědi.
S pozdravem Kelich

Miloslava Hejná - 20.03.2013 20:43

Reakce na 16. zápis z jednání zastupitelstva

Vážený pane starosto,
Reaguji na Zápis č. 16 ze 16. zasedání zastupitelstva městyse Stádlec, konaného dne 28.2.2013 ve Stádlci.
Pan Ing. Pavel Doubek (zapisovatel) zde uvádí, že byly zaznamenány stížnosti na personál školy, konkrétně na pí. učitelku Hejnou. Tímto žádám o bližší specifikaci této stížnosti. Tedy na co se vztahovala, resp. na jakou činnost a kdo tuto stížnost vyjádřil. To, co je uváděno je anonymní stížnost vedená proti mé osobě. Osobně toto považuji za šíření lživých pomluv a urážku osobnosti! (zvažuji podání trestního oznámení za šíření poplašných a lživých zpráv.)
Na vašich webových stránkách často odpovídáte diskutujím, že cituji: " Jednou bylo stanoveno, že anonymní příspěvky budou smazány!" Platí toto snad jen pro někoho? Na svoji obhajobu, a dá se říci i očištění svého jména bych ráda uvedla, že se svou práci snažím vykonávat s nejlepším svědomím a vědomím. Lidem, kteří se snaží mne takto urážet a přitom se bojí zveřejnění svého jména (....nebo snad nikdo toto jméno nezná?), podle mého názoru, nepřísluší takto kritizovat!
Není mým zvykem se tímto způsobem veřejně zviditelňovat, přesto si myslím, že se v naší mateřské škole děje tolik kladných a radostných událostí, které jsou bohužel jaksi opomíjeny! Škoda...
Žádám Vás tímto, pane starosto, o přehodnocení zápisu a očekávám očištění svého jména formou veřejné omluvy.

Děkuji a přeji krásné jarní dny všem

Miloslava Hejná, učitelka MŠ

Vážená paní Hejná, ve Vámi zmiňovaném zápise (celý zápis k dispozici v záložce "Zápisy z jednání zastupitelstva" )je uvedeno, že stížnosti na Vás zaznamenal starosta. To, co je v zápise uvedeno, je pouhé konstatování, že k takové skutečnosti došlo (a to je skutečně tak, neboť se za mnou dostavila jedna z maminek, která si na Vás a Vaši práci stěžovala. Prý toto bylo řešeno i na úrovni ředitele školy). Nevidím v tom žádné Vaše pomlouvání či dehonestaci Vaší osoby. V mém konstatování, které je uvedeno v zápise, jsem se Vás také v podstatě zastal tím, že jsem řekl, že pracovněprávní vztahy nelze řešit na základě osobních sympatií či antipatií. Snažil jsem se zamezit dalšímu "žalování" ze strany rodičů na kohokoliv ze školy tím, že jsem uvedl to, co bylo obsahem mého vystoupení na zastupitelstvu a je uvedeno v zápise č. 16. Nebudu se na tomto místě ve věci dále vyjadřovat. K Vaší žádosti pouze uvedu, že zápis se přehodnocovat nebude. Co se týká omluvy, tak nevím za co bych se měl omlouvat. Podání trestního oznámení je na Vašem rozhodnutí a uvážení.
I Vám krásné dny.
Ing. Milan Kelich, starosta

Pavla Kyriánová - 08.01.2013 15:50

Posilovna

Dobrý den,

chtěla bych se informovat ohledně posilovny.

Zajímala by mě cena vstupu a zda je možné si zapsat dvě hodiny cvičení po sobě jdoucích. Dále bych se chtěla zeptat, zde je možné si cvičení přijít zapsat osobně v úředních hodinách.

Děkuji za odpověď.

Za vstup do posilovny se naplatí. Osobně samozřejmě přijít můžete a cvičit můžete jak dlouho budete chtít (s ohledem na ostatní zájemce o cvičení).

M.Čížková - 08.01.2013 14:43

posilovna

Moooc děkuji za info o zprovoznění posilovny.Jen prosím o info k objednávání.Stačí doplnit do rozvrhu čas a odeslat vám?

Dobrý den,
bohužel formulář není interaktivní, takže asi nebude možné jej vyplnit a odeslat. Pokud jste sama, musíte se přiřadit k nějaké skupině, nebo být alespoň dvě (z bezpečnostních důvodů). Pošlete mi e-mail nebo SMS kdy chcete chodit cvičit.

Marie Čížková - 07.11.2012 14:57

fitko

Také bych ráda věděla ,kdy bude fitko k dispozici občanům.

Fitko bude k dispozici hned po vybavení zařízením. Čili v lednu příštího roku.

Marie Čížková - 07.11.2012 14:53

ODPADY

Kolik doplácí obec na odpady?Poctivě separujeme odpad,ale mám mnohdy problém něco narvat do přeplněných popelnic,co s tím?

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 595.839,-Kč. Na poplatcích bylo vybráno 162.000,-Kč. Rozdíl 433.839,-Kč doplácí obec.
Je dobře, že separujete. Nádob na tříděný odpad je po Stádlci dostatek. Pokud je některá z nich plná ještě před pravidelným svozem, stačí mi poslat zprávu a okamžitě objednám její vyvezení.
starosta

Marie Čížková - 07.11.2012 14:19

poplatek za psa

Místo poplatků za psy,jejichž smysl mi uniká zvláště pak na vesnici,by bylo lepší od každého vybírat menší poplatky na úklid obce,a podobné užitečnosti.

Dobrý den, děkuji za názor. Také si myslím, že vybírat od jedné skupiny občanů peníze (v tomto případě od majitelů psů) není zcela fér. Zpoplatnění by měli být všichni nebo nikdo. Na příštím zasedání zastupitelstva budu navrhovat zrušení tohoto poplatku.
Současně budu navrhovat menší navýšení poplatku za odpady (cca. o 150,- ). Odpady produkujeme všichni. Současných 250,-Kč je opravdu velmi málo.
M.Kelich

starosta - 30.10.2012 15:23

poplatek za psa

Vážení spoluobčané, myslíte si, že poplatek za psa má smysl? Vede k regulaci počtu psů? Není diskriminační? Měl by se zachovat? Co si o tom myslíte?

Starosta - 16.08.2012 16:46

diskusní příspěvek

děkuji za podporu a slova uznání, opravdu mě moc potěšila, ale jednou bylo stanoveno, že anonymní příspěvky budou smazány, smazal jsem proto i ten Váš. Pokud se chcete diskuse dále účastnit, nemůžete se podepsat "Spokojený občan a spol." (přestože je jasné, že narážíte na jméno u přispěvku níže uvedeného). Problém stádleckého hřbitova se řeší a věřím, že v brzké době bude vyřešen ku spokojenosti všech občanů (nebo alespoň většiny).

Kosobud Pavel - 14.08.2012 21:20

reakce

Dobrý den všem, já se za svůj názor nestydím a opravdu nechápu co pořád všichni máte, rád bych věděl, kdo z vás by to chtěl dělat a hlavně dělal lépe. Myslím, že se s novým zastupitelstvem, včetně starosty hodně změnilo k lepšímu. Plně ho podporuji a schovávat se za anonymy mi přijde zbabělé.

Děkuji za vyjádření a slova uznání.
Souhlasím s Pavlem, že komentátorů a glosátorů se najde hodně, ale odvahu převzít odpovědnost najde málokdo. Uvidíme za dva roky, kdy budou opět volby do zastupitelstev, zda pan Občan (nebo pan Jan Kos, až bude v některé z našich obcích přihlášen k trvalému pobytu, protože doposud tomu tak není) bude schopen předstoupit s nějakým programem a ukázat nám, jak na to, abychom byli všichni spokojení.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.