Adventní besídka v Základní škole

Dne 30.11.2011 se konala v ZŠ adventní besídka, která  se žákům moc povedla. Děkuji za milý dárek, který děti připravily pro každého, kdo přijal jejich pozvání. Poděkování patří všem, kteří se postarali o pohoštění, paní Švadlenové za ukázku výroby svícnů a všem zaměstnancům školy za to, že dětem pomohli s organizací a přípravou pohodového podvečera.
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.