Česko zpívá koledy

Na sále Stádlecké restaurace se ve středu 14.12. opět sešlo na čtyři desítky nejen stádleckých, ale i křidských a slavňovických občanů, aby se již po druhé účastnili akce Česko zpívá koledy. Jako pěvecká opora přijelo hudební  uskupení z Týna nad Vltavou Alelluya.

Pro všechny zúčastněné bylo připraveno vánoční cukroví z dílny nové paní hostinské Daniely Bezpalcové. Ta se také postarala o milou vánoční výzdobu sálu. Poděkování patří nejen paní hostinské, ale všem kdo se s námi k této akci opět připojil.

                                                                            Ing. M.Kelich

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.