Dotace JčK - návesní rybníček Křída

Cílem dotace bylo zlepšit estetické vnímání návsi, jejíž je požární nádrž dominantou při zachování vodohospodářského díla pro zabezpečení požární ochrany obce. Zpevněním břehů hráze, doplněním vypadaných kamenů bylo toho dosaženo.

Celkové náklady akce 675.850,- Kč

Spolufinancováno z programu JčK - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2016

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.