Dotace POV Jihočeského kraje - 2011

Jednalo se o zřízení ukazatele rychlosti před ZŠ Stádlec v městysi Stádlec a na okraji místní části obce Staré Sedlo. Účelem bylo vizuální upozornění řidiče, který vjel do obce vyšší rychlostí než připouští zákon, aby snížil rychlost, protože hrozí reálné nebezpečí střetu s chodcem. Tento účel byl naplněn a došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců v těchto konkrétních úsecích komunikace.

Výše uvedená riziková místa byla osazena ukazatelem rychlosti. Ve Starém Sedle je ukazatel rychlosti umístěn na samostatném sloupu  se solárním napájením a doplněn výstražnou tabulkou POZOR DĚTI  z důvodu velmi vysokého pohybu chodců, zejména dětí po komunikaci. Umístěn je na místní komunikaci ve vlastnictví městyse Stádlec. V této obci není z důvodu technických parametrů možné vybudovat chodníky.  

Výše poskytnuté dotace celkem:   98.000,-   tj. 48,5 %

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.