Dotace POV Jihočeského kraje - 2013

Budova požární zbrojnice SDH Stádlec byla v nevyhovujícím stavu. V budově nebylo zázemí pro jednotku, nefunkční sociální zařízení, nebyla zavedena voda, odpad apod.

Klubovny pro kroužek mladých hasičů nebyly vytápěny, okna byla za hranicí životnosti. Realizací projektu došlo je zlepšení zázemí jednotky SDH, k vytvoření běžných hygienických standardů požadovaných pro budovu daného typu. Podstatné stavební úpravy vedly ke zhodnocení budovy. Kroužek mladých hasičů nalezl ve zrekonstruované budově odpovídající zázemí pro svoji činnost. Budova je napojena na inženýrské sítě (vodovod, plyn), je vytápěna, bylo vybudováno sociální zázemí se sprchovým koutem, v objektu je studená i teplá voda. Odpadní vody jsou vypouštěny do vybudované jímky.

Investiční náklady celkem: 560 062,40Kč

Výše poskytnuté dotace celkem: 200.000,-, tj. 35,7 %

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.