Dotace POV Jihočeského kraje - 2014

Realizací uvedeného projektu došlo k výraznému zlepšení vzhledu hřbitova ve Stádlci. Dobudováním komunikací uvnitř hřbitova (na parcelách KN č. 148/1 a 148/2 v k.ú. Stádlec) došlo k propojení staré a nové části hřbitova se smuteční síní, do které byl zřízen bezbariérový přístup. Novým asfaltovým povrchem na příjezdové cestě ke hřbitovu (na parcele KN č. 565/3 v k.ú. Stádlec) došlo ke zlepšení přístupu na hřbitov. Výměnou starých plechových vrat za kovanou bránu došlo k výraznému zlepšení vzhledu hřbitova. Záměr projektu byl výše uvedenými skutečnostmi naplněn a cíl, dát místu posledního odpočinku našich předků důstojný ráz, byl naplněn.

Investiční náklady celkem: 502 029,-Kč

Výše poskytnuté dotace celkem:150.000, tj. 29,88%

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.