Dotace POV Jihočeského kraje - 2015

Realizovaná akce spočívala v přístavbě sociálního zázemí k stávající budově požárního domu (zbrojnice) v obci Křída – místní části městyse Stádlec. Přístavbou získají nejenom členové SDH Křída důstojné sociální zázemí spočívající v záchodové míse, pisoáru a umyvadla s tekoucí teplou a studenou vodou. Dále vznikl příruční sklad pro úklidové a čistítí prostředky. Doposud nebylo možno využívat žádné sociální zázemí u zbrojnice, což bylo značně problematické, zejména při pořádání společenských akcí místními hasiči (např. Dětská odpoledne, hasičské schůze a jiné společenské události). Vždy bylo nutné objednat mobilní WC, což realizací přístavby v budoucnu odpadá.

Náklady celkem: 470.690,-Kč, výše poskytnuté investiční dotace: 150.000,- Kč, tj. 31,87%.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.