Dotace POV Jihočeského kraje - 2016

Rekonstrukcí společenské místnosti ve Starém Sedle (místní částí městyse Stádlec) byl sledován cíl, vytvořit v obci důstojné prostory pro setkávání s občany, pro konání voleb, jednání místních spolků apod. Rekonstrukce spočívala v propojení místností bývalého obchodu a zrušení chodby, čímž vznikla jedna větší místnost, která slouží jako společenská. Dále bylo vybudováno sociální zázemí zvlášť pro muže a ženy a kuchyňský kout, který je osazen kuchyňskou linkou. Nově byly v celém objektu zbudovány rozvody elektřiny, vody a odpady. Před objektem byla umístěna jímka na odpadní vody a vodoměrná šachta pro vodoměr.

Na objektu byla vyměněna dřevěná špaletová okna za plastová a byly osazeny nové dvěře. Celá stavba probíhala dle schválené projektové dokumentace a nebylo třeba jí měnit či upravovat.

Investiční výdaje celkem:603.065,21Kč, výše poskytnuté investiční dotace: 210.000,-Kč, tj. 34,85% celkově uznatelných výdajů akce.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.