Dotace POV Jihočeského kraje - 2017

Výstavbou víceúčelového hřiště na míčové sporty získala základní škola Stádlec a občané městyse Stádlec prostor pro sportovní vyžití. Stavba byla povolena stavebním úřadem při MěÚ v Táboře a probíhala dle zpracované projektové dokumentace, od které se neodchýlila. Závěrečná prohlídka stavby proběhla bez nedostatků.

Realizací stavby byla pověřena firma Precol, s.r.o. vyjma zemních prací, které na základě předložení nižší cenové nabídky  provedla firma Služby města Milevska, s.r.o. Tuto změnu schválilo zastupitelstvo městyse Stádlec.

Investiční výdaje celkem:    1.170.348,40 Kč, dotace ve výši 215.000,-Kč, tj. 25 % celkově uznatelných výdajů.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.