IV. ples městyse Stádlec

V sobotu 15. března 2014 se konal již čtvrtý ples městyse Stádlec. Letos jej navštívilo na 130 hostů, kteří vytvořili příjemnou atmosféru. Ples byl netradičně zahájen vystoupením amatérského tanečního souboru z Čížové. Poté byl ples oficiálně zahájen starostou městyse, který vyslovil přání, aby tradice obecních plesů pokračovala i v příštím volebním období.
Pro návštěvníky plesu připravil hostinský pan Luboš Kyrián se svým kolektivem bohaté a chutné občerstvení.
Milým a vtipným zpestřením večera bylo předpůlnoční překvapení - vystoupení sexy "slečen" z Travesti Show Brigitte a Hanny, které na parket stádlecké hospody přivedly české i světové star jako živé. Největší podíl na úspěchu večera však měla kapela Rondo Music, která měla bohatý repertoár písní všech žánrů a ochotně vyhrávala až do ranních hodin, za což jim patří velký dík.
Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu večera podíleli, za výtečně odvedenou práci a především hostům plesu, že přišli a dobře se bavili, což je vždy pro organizátory ta nejlepší odměna.
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.