Pamětní deska v Křídě

V sobotu 26. července 2014 si občané v obci Křída připomněli 100. výročí vypuknutí 1. světové války a uctili oběti tohoto konfliktu z řad křidských spoluobčanů. Na kapličce panny Marie byla odhalena pamětní deska připomínající tuto dějinnou událost. Vzpomínkovou akci zahájil zvon z kapličky, poté zazněla Rakousko-Uherská hymna. Po projevu starosty městyse byla odhalena pamětní deska, která byla vysvěcena p. farářem, který se s přítomnými občany pomodlil za oběti války. Po ceremonii následovala veselice, při které vyhrávala dechová kapela p. Miroslava Čížka.

Autorem pamětní desky je MgA. Stanislav Müller. Poděkování dále patří Spolku veteránů a bývalých vojáků z Týna nad Vltavou, kteří se slavnosti účastnili, SDH v Křídě, kteří celou akci organizačně zajišťovali a p. Ing. Kosobudovi z Křídy, který tuto akci inicioval a podílel se na "choreografii" slavnosti. Dík patří i všem občanům, kteří upravili samotnou kapličku a její okolí pro důstojný průběh oslavy.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.