Posezení ze seniory 2013

V pátek 29. listopadu 2013 se ve stádlecké  hospodě U Kyriánů konalo tradiční setkání se seniory. Již se stalo tradicí, že se na této akci představí děti z našich škol. Žáci ze ZŠ  pod vedením svých učitelů Mgr. Doležala a Mgr. Miloslavy Skopcové předvedly nazkoušené pásmo, ve kterém nechyběla pohádka a recitace. Také děti z MŠ se představili s pásmem básniček a flétnovým koncertem. Po vystoupení předsedy zemědělského družstva, který představil zemědělskou výrobu v ZD Opařany pak následovala společenská zábava, o kterou se postarala dechová kapela pana Miroslava Čížka.
Poděkování patří členkám výboru pro soc. věci za pomoc při obsluze, personálu restaurace za dokonalý servis a panu Rothovi za darování vánočních perníčků.
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.