Soutěž hasičů v Ratajích

V sobotu 14. května 2016 se okrskové soutěže v požárním útoku v Ratajích účastnily hasičské sbory z naších obcí. SDH Slavňovice si na soutěži vedl velmi dobře. Družstvo žen se umístilo na prvním místě, družstvo dětí na druhém a družstvo mužů na třetím. Ženy Stádlec byly na třetím místě, muži na čtvrtém a děti na prvním, počasí se vydařilo, pršet začalo až ke konci soutěže.
Celkem se soutěže zúčastnila dvě dětská družstva, 3 ženská a 5 družstev mužů. SDH Slavňovice tímto děkuje SDH Stádlec za vypůjčení hasičské stříkačky na soutěži, jelikož slavňovická stříkačka ještě před začátkem soutěže selhala.

Text a foto: Olina Hořejší

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.