Kontakty na úřad městyse

Adresa:

Městys Stádlec
Stádlec 150
391 62

Kontakty:

Starosta
Matrika, podatelna, hřbitov, záležitosti obce
Účetní, rozpočet, fakturace
Datová schránka městyse Stádlec

Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na bankovní účet vedený v Komerční bance:

POZNÁMKA: před uskutečněním platby kontaktujte vždy úřad městyse, který vám sdělí variabilní symbol potřebný pro identifikaci transakce.

IČ, DIČ
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.