Místní knihovna Stádlec

 

     Místní knihovna ve Stádlci, jejíž zřizovatelem je městys Stádlec, je umístěna v budově městyse ve Stádlci. Její knižní fond je připraven pro čtenáře, návštěvníky knihovny, ale i pro širokou veřejnost ve třech místnostech. Oddělení pro dospělé čtenáře je rozděleno na dvě části a to na literaturu naučnou a krásnou. Také dětské oddělení je takto rozděleno. Dále má naše knihovna 81 přihlášených čtenářů, z toho 10 čtenářů do 16 let.
     Knižní fond k 31.12.2011 čítá 5921 svazků knih ve volném výběru. Dále odebíráme tyto časopisy a to týdeníky: Vlasta, Týden, Blesk pro ženy. Čtrnáctideník ABC pro mládež a  měsíčníky: Praktická žena a  Zahrádkář, který do knihovny věnuje na vlastní náklady místní zahrádkářská organizace. 
       Knihovna poskytuje své služby nejen pro čtenáře, ale i pro návštěvníky internetu. Tyto služby jsou bezplatné. Těšíme se na čtenáře, ale i ostatní občany našeho městyse každý čtvrtek od 16:00 do 19:00 hodin. Zodpovědná knihovnice paní Bohunka Fuková.

     Knihovna má své pobočky i v obcích ve správním obvodu městyse Stádlec. Ve Starém Sedle půjčuje zájemcům knihy paní Trojáková, ve Slavňovicích paní Slunečková a v Křídě paní Fuková.
Odkaz na knihovnu naleznete na adrese:
http://www.knihovnatabor.cz/knihovny-regionu/neprofesionalni-knihovny-v-regionu/stadlec/
Obec Stádlec

Aktuality městyse

08.02.2018
VIII. ples městyse Stádlec

08.02.2018
Masopust Slavňovice 2018

05.02.2018
MAP Tábor

Archiv aktualit

Kontaktní spojení

Adresa: Městys Stadlec - Stádlec 150, 391 62
Telefon/fax: (+420) 381 287 614
Telefon starosta: (+420) 606 300 313
E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 252 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.