Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb


V následujících odkazech nabízíme občanům kontakty na poskytovatele sociálních služeb:
- SOANZ Tábor http://www.taborcz.eu/soanz-obcanske-sdruzeni/os-1908
- Domov důchodců http://gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory


- Pečovatelská služba http://gcentrum.cz/index.php/pecovatelska-sluzba
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi http://gcentrum.cz/index.php/azylovy-dum

- Sociální služby http://gcentrum.cz/index.php/stedisko-socialnich-slueb

- Denní stacionář a Sazebník služeb http://gcentrum.cz/index.php/denni-staciona

Domácí hospic Jordán:
http://www.hospicjordan.cz/

Občanské sdružení  PREVENT:
 poskytuje sociální adiktologické služby pro uživatele omamných a psychotropních látek.
http://dc.prevent99.cz/

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.