Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb


V následujících odkazech nabízíme občanům kontakty na poskytovatele sociálních služeb:
- SOANZ Tábor zde,
- Sociální služby a domov důchodců zde a zde,
- Pečovatelská služba a denní stacionář zde
- Sazebník  za poskytované úkony naleznete zde.

Domácí hospic Jordán:
http://www.hospicjordan.cz/


Domicil aktivních seniorů - více zde.

Občanské sdružení  PREVENT:
 poskytuje sociální adiktologické služby pro uživatele omamných a psychotropních látek.
https://sites.google.com/a/os-prevent.cz/web/home
Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.