Schválené dokumenty v samostatné působnosti

V této složce naleznete schválené dokumenty vydané v samostatné působnosti obce (mimo obecně závazných vyhlášek - ty jsou v samostatné složce).

Dne 24.6.2015 schválilo zastupitelstvo městyse nový jednací řád.

Program rozvoje městyse Stádlec schálen na 11. zasedání zastupitelstva dne 29.6.2016

13.9.2012 projednán a schválen Řád veřejného pohřebiště ve Stádlci.

Územní plán obce Stádlec byl vydán pod čj: OÚ57/2008 dne 9.8.2010 a účinnosti nabyl dne 24.8.2010.  1. změna ÚP. Kompletní znění plánu vč. 1. změny naleznete na geoportálu JČK na tomto odkazu: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

 

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.