Správa obce od dne voleb do zvolení nových orgánů obce

V souladau  s § 55 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zanikl dnem 5.10.2018 ve 24:00 hod. mandát všem stávajícím členům zastupitelstva. Tímto dnem ukončily činnost i všechny zastupitelstvem zřízené výbory. 

Městys Stádlec nemá radu obce, proto do ustavujícího zasedání a zvolení nového vedení a orgánů městyse správu obce zajišťuje "dosavadní starosta" a "dosavadní místostarosta":

- Ing. Milan Kelich - dosavadní starosta, e-mail: starosta@stadlec.eu, telefon: 380 123 990, mobilní tel: 606 300 313;

- Ing. Pavel Doubek - dosavadní místostarosta, tel: 724 913 938.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.