Veřejné pohřebiště ve Stádlci

Způsob úhrady a její výše za užívání hrobového místa

1) Nájemní smlouva je uzavírána na dobu 10 let.

2) Nájemné je splatné 1x ročně a vychází z ceníku MF ČR – nájem hrobových míst.

3) Cena nájemného za pozemek hrobového místa veřejné pohřebiště ve Stádlci byla stanovena na rok v této výši:
- urnové místo        - 10,-Kč
- samostatný hrob  - 20,-Kč
- tzv. dvouhrob      - 40,-Kč.

Tyto ceny platí u smluv uzavřených od 1.1.2013.
 
Provozní řád veřejného pohřebiště naleznete zde.

 

 Schéma veřejného pohřebiště si můžete zobrazit proklikem ve spodní části webové stránky. 

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.