Veřejné pohřebiště ve Stádlci

Způsob úhrady a její výše za užívání hrobového místa

1) Nájemní smlouva je uzavírána na dobu 10 let.

2) Nájemné je splatné 1x ročně a vychází z ceníku MF ČR – nájem hrobových míst.

3) Cena nájemného za pozemek hrobového místa veřejné pohřebiště ve Stádlci byla stanovena na rok v této výši:
- urnové místo        - 10,-Kč
- samostatný hrob  - 20,-Kč
- tzv. dvouhrob      - 40,-Kč.

Tyto ceny platí u smluv uzavřených od 1.1.2013.
 
Provozní řád veřejného pohřebiště naleznete zde.

 

 Schéma veřejného pohřebiště si můžete zobrazit proklikem ve spodní části webové stránky. 

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa: Městys Stadlec - Stádlec 150, 391 62
Telefon/fax: (+420) 381 287 614
Telefon starosta: (+420) 606 300 313
E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 252 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.