Základní škola a mateřská škola Stádlec

Základní škola a mateřská škola Stádlec
Stádlec 128, 391 62 Stádlec
IČO: 72 545 526. 

IDDS: m3embah

Telefon:   380 123 414 - MŠ
                380 123 415 - ZŠ

e-mail: zsstadlec@seznam.cz

Ředitel: Mgr. Vladimír Doležal (profesní životopis ředitele zde).


Zastupitelstvo městyse Stádlec rozhodlo o zřízení nové příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stádlec. Toto nové školské zařízení zahájilo svou činnost dnem 1. září 2012
Základní škola a mateřská škola ve Stádlci je jednotřídní škola s děleným vyučováním (jedna třída 1.-2. ročník, druhá třída 3.-5. ročník). Základní škola a mateřská škola ve Stádlci je moderním vzdělávacím zařízením, které se zaměřuje na výuku anglického jazyka, ekologii a práci s počítačem. Nízký počet dětí ve třídě umožňuje pedagogovi individuální přistup ke každému dítěti a přizpůsobit tak rytmus výuky dle dispozic každého dítěte což rozvíjí jeho schopnosti a nadání.  Díky nízkému počtu dětí ve třídě  je zapojení dětí v průběhu hodiny mnohem intenzivnější než ve "velkých" školách. Výuka více ročníků v jedné třídě přispívá k vyšší samostatnosti dětí, které se dokáží více soustředit na svou činnost a odcházejí tak na druhý stupeň ZŠ mnohem více připravené, zejména ve  schopnosti samostatně  pracovat. Tuto skutečnost pravidelně potvrzují rodiče, jejichž dítě odešlo z naší ZŠ na druhý stupeň do tzv. velké školy.
Škola dále nabízí výuku s prvky Montessori, režim školy v souladu s věkovými potřebami dětí (zajištění odpočinku, dostatek pohybu, pobyt v přírodě, pitný a stravovací režim), výuku na počítačích (k dispozici počítačová učebna s přístupem na internet), výuku anglického jazyka od 1. ročníku (podle zájmu lze též poskytnout výuku německého jazyka), rozšířenou výuku výtvarné výchovy. K dispozici je též školní zahrada a pozemek, kde  děti získávají vztah k přírodě a ekologii. 
Zastupitelstvo městyse Stádlec dále rozhodlo o finanční podpoře každého žáka, který nastoupí do první třídy Základní školy ve Stádlci finanční částkou 3 000,-Kč.
Přímo ve škole  je vývařovna s jídelnou. Velkou výhodou tak je, že děti mají jídlo přímo od „okénka“.  Při ZŠ je také školní družina, která se kvalifikovaně postará o Vaše děti i v době mimo výuku. Družina se svou provozní dobou přizpůsobuje požadavkům rodičů. Škola nabízí bohatou nabídku mimoškolních  aktivity dle zájmu dětí a jejich možností.

Další informace týkající se provozu, dokumentace a života školy naleznete na webových stránkách školy:

http://zsmsstadlec.webnode.cz/

 

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.