Zastupitelstvo městyse a zřízené výbory

Městys Stádlec má devítičlenné  zastupitelstvo jehož členové zastávají tyto funkce:

 

Starosta městyse

   
Ing. Milan Kelich
starosta@stadlec.eu 606300313
     

Místostarosta městyse, předseda Výboru pro dohled nad restaurací

  724913938
Ing. Pavel Doubek

členové Výboru pro dohled nad restaurací:

MUDr. Mojmír Faltýsek

Mgr. Alena Kršková

Petr Kyrian

Daniela Bezpalcová

   
     

Předsedkyně finančního výboru

 
 
Miluše Némethová
  737858061

členové Finančního výboru:

Stanislava Podsedníková

Patrik Andráš

   

Předsedkyně kontrolního výboru

   
Bc. Jana Nová
  732823296

členky kontrolního výboru:

Lenka Buchcarová

Barbora Klasnová

   

Předsedkyně výboru pro sociální věci

   
Eva Švadlenová
  605829085

členky výboru:

Dita Jírovcová

Alena Štamberková

Elena Pincová

Mgr. Olga Hladíková

Mgr. Alena Kršková

Kateřina Kovaříková, Dis

Jaroslava Štrobová

Olga Hořejší

Ivana Nápravová

Hana Marková

Miluška Kosová

Lenka Buchcarová

   

Předseda výboru pro lesní hospodářství

   
Jiří Süsmilich
  602393681

členové Výboru pro lesní hospodářství:

 Roman Buchcar

Miroslav Hruška (čp. 170)

   

Předseda Sportovního výboru a člen Finančního výboru

   

Patrik Andráš

 členové Sportovního výboru:

Michaela Kohoutková

Vítězslav Kouba

Člen Výboru pro lesní hospodářství

Roman Buchcar

Člen zastupitelstva

Ing. Petr Fuka

Jednací řády výborů naleznete ve složce "Schválené dokumenty v samostatné půsovnosti"

 

721058999

 

 

 

604266543

 

723154269

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.