Elektronická úřední deska

Právní východiska    

    
    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění s účinnost od 1. ledna 2000 ukládá povinnost orgánům územní samosprávy hospodařícími s veřejnými prostředky  zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňující dálkový přístup.

    Na elektronické úřední desce musí být uveden celý obsah, tj. úplný text písemností.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.