Elektronická úřední deska

Právní východiska    

    
    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění s účinnost od 1. ledna 2000 ukládá povinnost orgánům územní samosprávy hospodařícími s veřejnými prostředky  zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňující dálkový přístup.

    Na elektronické úřední desce musí být uveden celý obsah, tj. úplný text písemností.

Obec Stádlec

Aktuality městyse

08.02.2018
VIII. ples městyse Stádlec

08.02.2018
Masopust Slavňovice 2018

05.02.2018
MAP Tábor

Archiv aktualit

Kontaktní spojení

Adresa: Městys Stadlec - Stádlec 150, 391 62
Telefon/fax: (+420) 381 287 614
Telefon starosta: (+420) 606 300 313
E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 252 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.