Základní a mateřská škola

Ve Stádlci najdete základní školu i mateřskou školu. Obě byly zřízené v září 2012. Školu i školku najdete naproti budově obecního úřadu. Zastupitelstvo městyse rozhodlo o finanční podpoře ve výši 3.000 Kč pro každého žáka, který nastoupí do první třídy Základní školy ve Stádlci.

Video reportáž ze Stádlecké školy

Podívejte se na video z návštěvy Jihočeské televize v naší Stádlecké škole a školce v roce 2020.

ZŠ Stádlec

Adresa
Stádlec 128
391 62

Základní škola je jednotřídní s děleným vyučováním (jedna třída 1.-2. ročník, druhá třída 3.-5. ročník). Výuka je zaměřena na angličtinu, ekologii a práci s počítačem.

Web školy

Intenzivní zapojení dětí do výuky

Nízký počet dětí ve třídě umožňuje pedagogovi individuální přistup ke každému dítěti a přizpůsobit tak rytmus výuky dle dispozic každého dítěte, což rozvíjí jeho schopnosti a nadání. Díky nízkému počtu dětí ve třídě  je zapojení dětí v průběhu hodiny mnohem intenzivnější než ve „velkých“ školách.

Větší samostatnost dětí

Výuka více ročníků v jedné třídě přispívá k vyšší samostatnosti dětí, které se dokáží více soustředit na svou činnost a odcházejí tak na druhý stupeň ZŠ mnohem více připravené, zejména ve  schopnosti samostatně  pracovat. Tuto skutečnost pravidelně potvrzují rodiče, jejichž dítě odešlo z naší ZŠ na druhý stupeň do tzv. velké školy.

MŠ Stádlec

Přímo ve školce je vývařovna s jídelnou a děti mají jídlo přímo od „okénka“. V jídelně obědvají také žáci základní školy.

Jídelníček

Družina

Při ZŠ je také školní družina, která se kvalifikovaně postará o vaše děti i v době mimo výuku. Družina se svou provozní dobou přizpůsobuje požadavkům rodičů. 

Související články

Potřebuji zařídit něco jiného

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.