Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky městyse Stádlec.

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek

 

Obecně závazná vyhláška o úhradě stočného ve dvousložkové formě.

Obecně závazná vyhláška o zrušení jiných, starších vyhlášek.

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Stádlec.

Aktuality ze Stádlce

Obec a úřad

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.