Prohlášení o přístupnosti

Městys Stádlec musí podle zákona zpřístupnit obsah webu i lidem s různým postižením, které jim zabraňuje web používat běžným způsobem.

Český zákon 99/2019 Sb. o přístupnosti provádí evropskou směrnici o přístupnosti, která vyžaduje splnění evropské normy, která popisuje požadavky na přístupnost. Městys Stádlec se snaží dodržovat zásady přístupnosti svého webu podle WCAG 2.1.

Byrokratická formulace

Městys Stádlec se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.stadlec.eu. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže. Níže uvedený obsah není přístupný.

Nepřístupný obsah

Tento obsah je nepřístupný z důvodu nepřiměřené zátěže podle § 7:

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu „alt“.
  • Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu .doc nebo .xls

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení jsme vypracovali dne 5. 10. 2018. Prohlášení jsme naposledy kontrolovali a aktualizovali dne 23. 12. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud nás chcete informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo si chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom prosím napište zprávu na e-mail starosta@stadlec.eu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Úřad městyse, Stádlec 150, 391 62 Stádlec.

Aktuality z úřadu

Potřebuji zařídit něco jiného

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.