Zastupitelstvo

Dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly tj. 23.9.2022), zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce [§ 55 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí], takže tímto okamžikem dochází i k „zániku“ dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta.

Starosta městyse

Ing. Pavel Doubek

E-mail
starosta@stadlec.eu

Mobil
606 300 313

Místostarosta městyse

Bc. Dita Jírovcová

E-mail
mistostarosta@stadlec.eu

Mobil

Jednací řád zastupitelstva

Zpráva o činnosti

V souladu se zásadou dobré správy a transparentnosti předkládá starosta na konci volebního období  Závěrečnou zprávu o činnosti Zastupitelstva městyse Stádlec.

Zápisy ze zastupitelstva

Obec a úřad

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.