Zastupitelstvo

Městys Stádlec má devítičlenné zastupitelstvo a několik výborů.

Starosta městyse

Ing. Milan Kelich

E-mail
starosta@stadlec.eu

Mobil
606 300 313

Místostarosta městyse

Ing. Pavel Doubek

E-mail
pavel.doubek@stadlec.eu

Mobil
724 913 938

Jednací řád zastupitelstva

Výbory, členové a jednací řády výborů

Předseda výboru

Ve volebním období 2018–2022 deleguje zastupitelstvo na předsedu výboru zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Ing. Pavla Doubka.

Ing. Pavel Doubek, místostarosta
Kontakt

Členové Výboru pro dohled nad restaurací

 • MUDr. Mojmír Faltýsek
 • Mgr. Alena Kršková
 • Petr Kyrian
 • Daniela Bezpalcová
 • Jana Andrášová

Agenda výboru

Výbor pro restauraci řeší všechny úkoly, které souvisejí s těmito oblastmi:

 • Financování  oprav a vybavení vnitřních prostor restaurace vč. komunikace s dodavateli/zhotoviteli těchto oprav a vybavení.
 • Provoz restaurace.

Jednací řád výboru

Zobrazit jednací řád výboru pro dohled nad restaurací.

Předsedkyně výboru

Členové výboru

 • Stanislava Podsedníková
 • Ivana Majerová

Jednací řád výboru

Předsedkyně Kontrolního výboru

Členové Kontrolního výboru:

 • Vladimír Zaťko,
 • Barbora Klasnová.

Jednací řád KV

Předsedkyně Výboru pro sociální věci

Členky Výboru pro sociální věci:

 • Dita Jírovcová,
 • Gabriela Švadlenová,
 • Elena Pincová,
 • Mgr. Olga Hladíková,
 • Ida Faltýsková,
 • Jaroslava Štrobová,
 • Olga Hořejší,
 • Ivana Nápravová,
 • Hana Marková,
 • Miluška Kosová,
 • Lenka Buchcarová.

Popis činnosti

Ve volebním období 2018 – 2022  deleguje zastupitelstvo na předsedkyni výboru zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, v oblastech:

 • související se zabezpečováním programů pro seniory, gratulací k jubileím apod.
 • související se společenskými obřady  jako Vítání občánků apod.

Jednací řád

Předseda výboru pro lesní hospodářství

Členové Výboru pro lesní hospodářství:

 • Jiří Süsmilich,
 • Miroslav Hruška (čp. 170)

Popis činnosti

Ve volebním období 2018 – 2022  deleguje  zastupitelstvo na předsedu výboru zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, v oblastech:

 • související s pěstební a těžební činnosti, prodejem dřeva, nákupu sazenic apod.;
 • samovýroba dřeva;
 • spolupráce s mysliveckými sdruženími a Honebním společenstvem.

Jednací řád

Předsedkyně Výboru pro kulturu

Členky Výboru pro kulturu:

 • Lenka Buchcarová,
 • Simona Capouchová,
 • Mgr. Alena Kršková,
 • Ing. Pavla Zahrádková,
 • Gabriela Švadlenová,
 • Iva Rachfalská.

Popis činnosti

Ve volebním období 2018 – 2022  deleguje  zastupitelstvo na předsedkyni výboru zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, v oblastech:

 • související se zabezpečováním společenských a kulturních akcí organizovaných městysem Stádlec;
 • související s činností místní lidové knihovny;
 • související s vedením kroniky obce.

Jednací řád

 

Předsedseda  Výboru pro správu majetku

Členové Výboru pro správu majetku:

 • Jaroslav Fábera,
 • Jiří Süsmilich.

Popis činnosti

Ve volebním období 2018 – 2022  deleguje zastupitelstvo na předsedkyni výboru zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, v oblastech:

 • opravy a údržby budov a venkovního mobiliáře;
 • údržby veřejných prostranství včetně zeleně;
 • provozu, údržby a zajišťování revizí  dětských hracích prvků a hřišť.

Jednací řád

Zpráva o činnosti

Zápisy ze zastupitelstva

Obec a úřad

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař