Společnost a volný čas

Služby a firmy

ZD Opařany, Dita kovo, Pinc servis, Pašafest, Stádlecký perník, Bauer Trade a další.

Zpravodaj

Co dobrého se v obci událo a co aktuálně řeší zastupitelstvo.

Sport

Stádlecká venkovní i vnitřní sportoviště, posilovny, program rozvoje sportu

Restaurace

Stádlecká restaurace se salónkem a velkým sálem pro společenské akce.

Spolky

Šipkaři, hasiči, jezdecký klub, sokol, myslivci, včelaři, zahrádkáři a senioři.

Kultura

Kultura ve Stádlci, knihovna, památky, kroniky

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.