Veřejné zakázky a profil zadavatele

Městys Stádlec má jako zadavatel veřejných zakázek od 15. září 2010 povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám (tj. písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele).

  • Městys Stádlec musí uveřejnit na profilu zadavatele informace o zakázkách převyšující hodnotu 500.000 Kč bez DPH. Dále jsou na tomto profilu zveřejňovány výzvy pro VZMR.

Adresa profilu zadavatele

  • Profil zadavatele je podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám vyhlašovaných dle uvedeného zákona způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (dříve Uveřejňovací subsystém Informačního systému o veřejných zakázkách – ISVZ US).

Adresa profilu zadavatele:

Aktuality z úřadu

Potřebuji zařídit něco jiného