Kultura

Ve Stádlci najdete knihovnu v budově úřadu městyse. V obci píšeme obecní kroniku a najdete tady minimálně 2 kulturní památky - Stádlecký zámek a Stádlecký řetězový most.

Knihovna

Knihovnu najdete v přízemí budovy úřadu na adrese Stádlec 150. Pro vstup do knihovny použijte levý vchod do budovy, tj. dveře nalevo od vchodu do úřadu. 

Otevírací doba

Čtvrtek: 16.00-19.00

Knihovnice: paní Bohunka Fuková

Na níže uvedeném odkazu je k dispozici katalog knihovny ve Stádlci:

https://tabor.knihovny.net/clavius/stadlec/baze.htm

Stádlecký zámek

Stádlecký zámek stojí na jihovýchodní straně náměstí. Je to jednopatrová čtyřkřídlá budova kolem obdélného dvora. V ose pozdně barokního průčelí, členěného plochými pilastry, předstupuje balkón podepřený sloupky.

Nad hlavní římsou je po celé její délce barokní volutový štít, uprostřed zakončený bání. Pod balkónem je průchod na dvůr, s přízemními arkádami na úzkých protilehlých stranách.

K zámku náleží i rozlehlý zámecký park, který je v současné době neudržovaný.

Stádlecký zámek

Stádlecký řetězový most

Řetězový most byl původně postaven v letech 1847-1848 na silnici z Písku do Tábora přes řeku Vltavu, mezi obcemi Jamný a Temešvár na levém břehu a Podolskem na pravém břehu.

Projekt vypracovali inženýři Gassner a Bohuslav Schnirch a stavbu provedla firma Lanna. Základní kámen k výstavbě řetězového mostu u Podolska byl položen 26. května 1847. Byl postaven ze žulových kvádrů v empírovém slohu.

V hlubokém údolí Vltavy překlenul tento most řeku širokou téměř 80 m mostovkou zavěšenou na dvou řetězových pásech, podepřených na každém břehu mostními branami (pylony), vysokými více jak 10 m. Konce řetězových pásů byly zakotveny za branami do mohutných vyzděných bloků. Celková délka mostu včetně kotevních bloků činila 157 m.

Základní nosnou konstrukci mostu představují čtyři řetězy, uspořádané do dvou dvojic. Řetězy jsou uloženy na dvou kamenných pylonech – branách. Řetězy jsou uloženy v pylonech na kluzných ložiscích. Konce řetězů jsou uloženy do osmi železných kotevních desek, z nichž každá váží 2,3 tuny.

Kroniky Stádlce

Historické kroniky a knihy

Novodobá kronika

Aktuality ze Stádlce

Společnost a volný čas