Symboly městyse

Symbolem městyse Stádlec je znak s vyobrazením mostu

Znak Stádlce

Ve znaku městyse Stádlec je vyobrazen Stádlecký řetězový most přes 2 řeky.

Pod mostem znázorněné vlnky představují řeku Lužnici a řeku Vltavu. Most byl totiž na původním místě rozebrán a přestěhován do Stádlce, kde byl znovu sestaven a znovu slavnostně otevřen v roce 1975.

Více informací o Stádleckém mostě

Vlajka Stádlce

Vlajka Stádlce obsahuje stejně jako znak Stádlecký most, ovšem jen s jednou vlnkou.

Aktuality z úřadu

Další ifnormace o Stádlci

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.