Program rozvoje městyse

Program rozvoje městyse Stádlec je základním plánovacím dokumentem obce.

  • Existenci Programu rozvoje předpokládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, protože zachycuje hlavní problémy a předpoklady jejího rozvoje a formuluje možná řešení.
  • Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních prostředků.
  • Je také podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce v rozvojových záležitostech.
  • Pokud je v textu uveden pojem „obec“ a „zastupitelstvo obce“, rozumí se tím „městys“ a „zastupitelstvo
    městyse“.

Program rozvoje 2016 - 2022

Schváleno na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec dne 29.6.2016 pod číslem usnesení 152/11.

Tímto se ruší Místní program obnovy městyse Stádlec schválený Zastupitelstvem městyse Stádlec dne 31.10.2014 pod číslem usnesení 17/1.

Program v PDF

Plán byl na roky 2020-2022 aktualizován usnesením zastupitelstva č. 89/07/2019 

Plán byl  na rok 2022 aktualizován usnesením zastupitelstva č. 196/17/2021 

Program rozvoje 2023-2029

Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec dne 5.června 2023 pod číslem usnesení 44/5/2023.

Tímto se ruší Program rozvoje městyse Stádlec schválený Zastupitelstvem městyse Stádlec dne 29.6.2016 pod číslem usnesení 152/11.

Program v PDF

Aktuality z úřadu

Potřebuji zařídit něco jiného