Poplatky

Ve Stádlci jsme se rozhodli zrušit některé typické poplatky, protože jejich výběr je neekonomický. Městys Stádlec hradí za své občany svoz komunálního opadu, nebo poplatek za psa.

Poplatek za psa

Poplatek se neplatí.

Psa stačí jen zaevidovat na úřadě.

Pro více informací si zavolejte na úřad 380 123 991

Poplatek za popelnici

Poplatek se neplatí.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně “poplatek za popelnici”) ve Stádlci se neplatí.

Další informace o problematice odpadů (kdy se vyvážejí popelnice, kde je sběrný dvůr, kam s plasty…) se dozvíte na stránce Odpady

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek se neplatí.

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek se neplatí.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Poplatek se neplatí.

Aktuality z úřadu

Potřebuji zařídit něco jiného

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař