Finanční hospodaření Stádlce

Rozpočet městyse

Návrhy rozpočtu a schválené rozpočty hospodaření.

Střednědobý výhled rozpočtu

Slouží pro střednědobé finanční plánování.

Rozpočtová opatření

Změny v rozpočtu schválené zastupitelstvem nebo starostou.

Závěrečný účet hospodaření

Závěreční shrnutí hospodaření s rozpočtem.

Příspěvková organizace

Návrh rozpočtu a schválené rozpočty MŠ a ZŠ Stádlec.

Dokumenty k nahlédnutí na úřadu

Na webu městyse Stádlec najdete vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria (pokud není schválen rozpočet).

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu městyse na adrese Stádlec 150, 391 62 Stádlec.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař