Příspěvková organizace (ZŠ a MŠ)

Městys Stádlec zveřejňuje z pozice zřizovatele také Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) a rozpočet jím zřizované příspěvkové organizace. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění dalších předpisů). SVR obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočet na rok 2021 a  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2022 – 2023

Rozpočet na rok 2020 a  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2021 – 2022

Rozpočet 2020

SVR ZŠ 2021 – 2022

 

Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2020-2021

Rozpočet 2019

SVR 2020-2021

Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2019-2020

Rozpočet 2018

SVR 2019-2020

Aktuálně z úřední desky

Finanční hospodaření

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař