Příspěvková organizace (ZŠ a MŠ)

Městys Stádlec zveřejňuje z pozice zřizovatele také Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) a rozpočet jím zřizované příspěvkové organizace. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění dalších předpisů). SVR obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Aktuálně z úřední desky

Finanční hospodaření

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař