Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění dalších předpisů). SVR obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména  o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

Poslední zprávy z úřední desky

Finanční hospodaření

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař