Střednědobý výhled rozpočtu

Roky 2019–2021

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění dalších předpisů). SVR obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména  o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

Poslední zprávy z úřední desky

Finanční hospodaření

Logo městyse Stádlec

Městys Stádlec
Stádlec 150
391 62

IČO: 00252930

Úřední hodiny

Po: 8.00-12.00   13.00-17.00
Út: 8.00-12.00
St: 8.00-12.00   13.00-17.00
Čt: 8.00-12.00
Pá: 8.00-12.00

© 2023 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Autor webu: UX textař