Zápis z ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 19. listopadu 2018

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař